Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

  • 40323 Prelog, GLAVNA 33
  • 7. studenoga 2019.
  • 08:15 do 13:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

40323 Prelog, Glavna 33

08:15 do 13:30
7. studenoga 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

40323 Prelog, Glavna 33

08:15 do 13:30
7. studenoga 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-20-0002)
Mjesto: GLAVNA 33, Dvorana muzeja Croata insulanus, 40323 Prelog
Predavači: Milorad Šubić, Mirjana Bengeri, Valerija Čižmak, Natalija Peter-Hunjadi

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.11.2019. 08:15-13:30 20 13

Tečaj u tijeku!