Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

  • 42000 Varaždin, Trg Ivana Perkovca 38
  • 11. studenoga 2019.
  • 08:00 do 14:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

42000 Varaždin, Trg Ivana Perkovca 38

08:00 do 14:00
11. studenoga 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

42000 Varaždin, Trg Ivana Perkovca 38

08:00 do 14:00
11. studenoga 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-05-0001)
Mjesto: Trg Ivana Perkovca 38, Savjetodavna služba, 42000 Varaždin
Napomena: Edukacija agrookolišne mjere-prakse 4
Predavači: Miroslav Matovinović, Jurica Bengeri, Mara Bogović, Valerija Pokos, Jelena Stipetić, Zita Ciler, Zrinka Večerić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.11.2019. 08:00-14:00 80 4

Tečaj u tijeku!