Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

  • 40323 Prelog, GLAVNA 33
  • 24. listopada 2019.
  • 08:15 do 14:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

40323 Prelog, Glavna 33

08:15 do 14:00
24. listopada 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

40323 Prelog, Glavna 33

08:15 do 14:00
24. listopada 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-20-0001)
Mjesto: Glavna 33, Dvorana muzeja Croata insulanus, 40323 Prelog
Predavači: Milorad Šubić, Suzana Pajić, Valerija Čižmak, Natalija Peter-Hunjadi

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.10.2019. 08:15-14:00 30 22

Prijavi se