Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

  • 52100 Banjole, Čimulje 24
  • 28. listopada 2019.
  • 09:00 do 14:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:00
28. listopada 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:00
28. listopada 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-18-0002)
Mjesto: ČIMULJE 24, ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, 52100 Banjole
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
28.10.2019. 09:00-14:00 20 6

Prijavi se