Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

  • 21480 Vis, Viškog boja 13
  • 18. studenoga 2019.
  • 16:00 do 21:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

21480 Vis, Viškog boja 13

16:00 do 21:30
18. studenoga 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

21480 Vis, Viškog boja 13

16:00 do 21:30
18. studenoga 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod (2019-84-01-01-17-0054)
Mjesto: Viškog boja 13, Gradska viječnica, 21480 Vis
Predavači: Ankica Rogošić, Silvija Marušić, Hrvoje Mratinić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.11.2019. 16:00-21:30 30 7

Tečaj u tijeku!