Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

  • 52100 Banjole, Čimulje 24
  • 11. studenoga 2019.
  • 09:00 do 14:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:00
11. studenoga 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:00
11. studenoga 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod (2019-84-01-01-18-0023)
Mjesto: Čimulje 24, Zgrada društvenog doma, 52100 Banjole
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.11.2019. 09:00-14:00 20 8

Tečaj u tijeku!