Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

  • 23440 Gračac, Park sv. Jurja 1, Gračac.
  • 16. ožujka 2023.
  • 09:00 do 13:30
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

23440 Gračac, Park sv. Jurja 1, Gračac.

09:00 do 13:30
16. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023.

23440 Gračac, Park sv. Jurja 1, Gračac.

09:00 do 13:30
16. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2023. (2023-84-01-727-13-0008)
Mjesto: Park sv. Jurja 1, Gračac., Vijećnica u zgradi Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, Gračac., 23440 Gračac
Predavači: Zvonimir Vlatković, Ljubomir Peričić, Željko Pavlović

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
16.03.2023. 09:00-13:30 20 0

Tečaj popunjen.