Ekološki uzgoj 2020.

  • 52342 Štokovci, Štokovci bb.
  • 21. veljače 2020.
  • 08:30 do 14:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Ekološki uzgoj 2020.

52342 Štokovci, Štokovci bb.

08:30 do 14:00
21. veljače 2020.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Ekološki uzgoj 2020.

52342 Štokovci, Štokovci bb.

08:30 do 14:00
21. veljače 2020.

ISPIS

Naziv tečaja: Ekološki uzgoj 2020. (2020-84-01-137-18-0003)
Mjesto: Štokovci bb., zgrada stare škole, 52342 Štokovci
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
21.02.2020. 08:30-14:00 15 7

Tečaj u tijeku!