Ekološki uzgoj 2020.

  • 52100 Banjole, Čimulje 24
  • 30. lipnja 2020.
  • 09:00 do 14:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Ekološki uzgoj 2020.

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:30
30. lipnja 2020.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Ekološki uzgoj 2020.

52100 Banjole, Čimulje 24

09:00 do 14:30
30. lipnja 2020.

ISPIS

Naziv tečaja: Ekološki uzgoj 2020. (2020-84-01-137-18-0007)
Mjesto: Čimulje 24, Zgrada Društvenog doma, 52100 Banjole
Predavači: Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.06.2020. 09:00-14:30 20 14

Tečaj u tijeku!