Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

  • 21261 Runović, Trg fra Mije Runovića 1
  • 27. ožujka 2023.
  • 09:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

21261 Runović, Trg fra Mije Runovića 1

09:00 do 15:00
27. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida

21261 Runović, Trg fra Mije Runovića 1

09:00 do 15:00
27. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida (2023-84-01-737-17-0002)
Mjesto: Trg fra Mije Runovića 1, Dom kulture, 21261 Runović
Napomena: na Dopunsku izobrazbu mogu se prijaviti samo korisnici koji su položili Osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Predavači: Ivana Župić, Silvija Marušić, Ante Jakić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.03.2023. 09:00-15:00 40 12

Prijavi se