Dobrobit životinja

StočarstvoTečaj

Osnovne informacije

  • 23440 Gračac, Park sv. Jurja 1
  • 24. rujna 2019.
  • Utorak, 09h do Utorak, 13h

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Dobrobit životinja

23440 Gračac, Park Sv.Jurja 1

Utorak, 09h do Utorak, 13h
24. rujna 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dobrobit životinja

23440 Gračac, Park Sv.Jurja 1

Utorak, 09h do Utorak, 13h
24. rujna 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0003)
Mjesto: Park sv. Jurja 1, Općina Gračac, 23440 Gračac
Predavači: Žarko Lovrinov

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-13:30 10 0

Tečaj popunjen.