Dobrobit životinja

  • 40323 Prelog, Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog
  • 19. rujna 2019.
  • 12:56 do 12:56

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Dobrobit životinja

40323 Prelog, Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog

12:56 do 12:56
19. rujna 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Dobrobit životinja

40323 Prelog, Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog

12:56 do 12:56
19. rujna 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-20-0007)
Mjesto: Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog, 2. kat, iznad Gradske knjižnice, 40323 Prelog
Napomena: Nevažeći tečaj i nedovoljan broj prijavljenih
Predavači: Mirjana Bengeri, Valerija Čižmak, Natalija Peter-Hunjadi

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta