DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021;Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada -VODNJAN

  • 52215 Vodnjan, Narodni trg 8
  • 6. srpnja 2021.
  • 09:00 do 14:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021;Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada -VODNJAN

52215 Vodnjan, Narodni trg 8

09:00 do 14:30
6. srpnja 2021.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021;Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada -VODNJAN

52215 Vodnjan, Narodni trg 8

09:00 do 14:30
6. srpnja 2021.

ISPIS

Naziv tečaja: DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021;Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada -VODNJAN (2021-100-12-381-18-0001)
Mjesto: Žuka 33, Didaktička farma-u sklopu OŠ Vodnjan, 52215 Vodnjan
Predavači: Miran Gortan, Nenad Hrelja, Zrinka Krpan-Buić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
06.07.2021. 09:00-14:30 15 4

Prijavi se