DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada i prerada maslina u ulje – Polača – opercija 1.2.1

  • 23423 Polača, P.Z. MASLINA I VINO POLAČA 61, 23423 POLAČA
  • 26. listopada 2021.
  • 08:30 do 14:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada i prerada maslina u ulje – Polača – opercija 1.2.1

23423 Polača, P.Z. MASLINA I VINO POLAČA 61, 23423 POLAČA

08:30 do 14:30
26. listopada 2021.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada i prerada maslina u ulje – Polača – opercija 1.2.1

23423 Polača, P.Z. MASLINA I VINO POLAČA 61, 23423 POLAČA

08:30 do 14:30
26. listopada 2021.

ISPIS

Naziv tečaja: DA-Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021.-Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada i prerada maslina u ulje – Polača – opercija 1.2.1 (2021-100-12-459-13-0001)
Mjesto: P.Z. MASLINA I VINO POLAČA 61, 23423 POLAČA, 23423 Polača
Predavači: Mirjana Dijan, Nikolina Paleka, Ljubomir Peričić

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.10.2021. 08:30-14:30 15 0

Tečaj popunjen.