DA-Ekološki uzgoj 2022-Provedbe ekoloških praksi u proizvodnji krmnog bilja, procjena kvalitete voluminozne stočne hrane i hranidba ovaca – VELIKA BARNA -Operacija 1.2.1.

  • 43290 Velika Barna, Barnjanski Vinogradi 23
  • 29. studenoga 2022.
  • 10:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

DA-Ekološki uzgoj 2022-Provedbe ekoloških praksi u proizvodnji krmnog bilja, procjena kvalitete voluminozne stočne hrane i hranidba ovaca – VELIKA BARNA -Operacija 1.2.1.

43290 Velika Barna, Barnjanski Vinogradi 23

10:00 do 15:00
29. studenoga 2022.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

DA-Ekološki uzgoj 2022-Provedbe ekoloških praksi u proizvodnji krmnog bilja, procjena kvalitete voluminozne stočne hrane i hranidba ovaca – VELIKA BARNA -Operacija 1.2.1.

43290 Velika Barna, Barnjanski Vinogradi 23

10:00 do 15:00
29. studenoga 2022.

ISPIS

Naziv tečaja: DA-Ekološki uzgoj 2022-Provedbe ekoloških praksi u proizvodnji krmnog bilja, procjena kvalitete voluminozne stočne hrane i hranidba ovaca – VELIKA BARNA -Operacija 1.2.1. (2022-100-12-720-07-0001)
Mjesto: Barnjanski Vinogradi 23, OPG HELD, 43290 Velika Barna
Predavači: Jadranka Berić, Ivan Uđbinac, Grozdana Grubišić-Popović

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
29.11.2022. 10:00-15:00 15 0

Tečaj popunjen.