247 – Prikaz obrezivanja papaka kod ovaca i zaštita stada od parazita – SJEVEROVAC – Operacija 1.2.1.

  • 44210 Sunja, OPG DŽAKULA, RODOLJUB DŽAKULA, SJEVEROVAC 23, SJEVEROVAC, SUNJA
  • 27. listopada 2023.
  • 10:00 do 16:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0

Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address

Nazad na detalje
Thank you Kindly

247 – Prikaz obrezivanja papaka kod ovaca i zaštita stada od parazita – SJEVEROVAC – Operacija 1.2.1.

44210 Sunja, OPG DŽAKULA, RODOLJUB DŽAKULA, SJEVEROVAC 23, SJEVEROVAC, SUNJA

10:00 do 16:00
27. listopada 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

247 – Prikaz obrezivanja papaka kod ovaca i zaštita stada od parazita – SJEVEROVAC – Operacija 1.2.1.

44210 Sunja, OPG DŽAKULA, RODOLJUB DŽAKULA, SJEVEROVAC 23, SJEVEROVAC, SUNJA

10:00 do 16:00
27. listopada 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: 247 – Prikaz obrezivanja papaka kod ovaca i zaštita stada od parazita – SJEVEROVAC – Operacija 1.2.1. (2023-100-12-865-03-0001)
Mjesto: OPG DŽAKULA, RODOLJUB DŽAKULA, SJEVEROVAC 23, SJEVEROVAC, SUNJA, na OPG-u Džakula, 44210 Sunja
Vrsta edukacije: Demonstracijska aktivnost
Predavači: Višnja Krapljan, Mirna Dadić Ćućić, Rodoljub Džakula, dr.vet.med.

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.10.2023. 10:00-16:00 35 0

Tečaj popunjen.