24 – Inovativni postupci u transportu i mehanizaciji na pčelinjaku – LIPOVAC MAJUR – Operacija 1.2.1.

  • 43500 Lipovac Majur, Lipovac Majur 45
  • 10. ožujka 2023.
  • 09:00 do 15:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

24 – Inovativni postupci u transportu i mehanizaciji na pčelinjaku – LIPOVAC MAJUR – Operacija 1.2.1.

43500 Lipovac Majur, Lipovac Majur 45

09:00 do 15:00
10. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

24 – Inovativni postupci u transportu i mehanizaciji na pčelinjaku – LIPOVAC MAJUR – Operacija 1.2.1.

43500 Lipovac Majur, Lipovac Majur 45

09:00 do 15:00
10. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: 24 – Inovativni postupci u transportu i mehanizaciji na pčelinjaku – LIPOVAC MAJUR – Operacija 1.2.1. (2023-100-12-751-07-0001)
Mjesto: Lipovac Majur 45, 43500 Lipovac Majur
Predavači: Zlatko Tomljanović, Igor Petrović, Jaromir Vrbicky

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
10.03.2023. 09:00-15:00 20 3

Tečaj u tijeku!