Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Kvarnerska ulica 21
Ured Ministarstva poljoprivrede
51500 Krk
Primorsko-goranska županija