Maja Međurečan, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Vukovarska ulica 1
Centar za kulturu Donji Miholjac, Ured Ministarstva poljoprivrede
31540 Donji Miholjac
Osječko-baranjska županija