MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Međimurska

Uputa tržnim proizvođačima kupusnjača

Usjevi ranih kupusnjača čija je ranija sadnja obavljena već krajem mjeseca ožujka o.g., a bili su pokriveni paučinastom folijom, u narednih 10tak dana počinju berbom. Ovogodišnji proljetni mjeseci (travanj, prva polovica svibnja) bili su relativno povoljni uzgoj ranih kupusnjača (ne previše vruće razdoblje sa iznad prosječnim oborinama)!

Naime, proteklog mjeseca travnja o.g. na svim je mjernim lokalitetima u Međimurju palo nešto više oborina od očekivanog prosjeka (53,5 mm): najviše u istočnim dijelovima 93,4 mm (Donja Dubrava), pa u središnjim lokalitetima 91,2 mm (Mursko Središće) i zapadnom dijelu Županije 86,6 mm (Štrigova). Mjesec travanj je bio nešto topliji od očekivanog prosjeka (+2,2°C). U prvih trinaest dana mjeseca svibnja o.g. značajno više kiše pada u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja: npr. 80,6 mm Mursko Središće u odnosu na istočne dijelove: npr. 61,6 mm (Donja Dubrava)! Vrlo snažni sjeverni vjetar sa kišom je obilježio protekla 24 sata, prohladni vjetar očekujemo i tijekom današnjeg dana, a nove moguće oborine ponovno sutra (15.5. 2019.). Protekli su svibanjski dani prohladni, s prosjekom temperatura 4,5°C nižim od očekivanih vrijednosti! Nešto toplije i stabilnije razdoblje najavljeno je tek u drugoj polovici i krajem ovog tjedna (16.-19.5. 2019.).

Zadnjih dana mjeseca travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. (do 4.5. 2019.) bilježili smo značajan let leptira sovica (Noctuidae), pa sa porastom temperatura narednog vikenda očekujemo značajan porast štetnosti njihovih gusjenica!

U vrijeme formiranja glavica usjevi ranog kupusa, kelja, cvjetače i brokule naročito su osjetljivi na napad gusjenica lisnih sovica (Noctuidae, Mamestra), kupusnih moljaca (Plutella xylostella) i kupusnih bijelaca (Pieris brassioce). Stoga se potrebni redoviti pregledi polja i nakon pojave prvih oštećenja u obliku nepravilno izgriženih lisnih rupa, a kada to vremenski uvjeti dopuste, provoditi mjere usmjerene kemijske ili biološke zaštite (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema rokovima dospijeća i planu berbe ranih kupusnjača birati insekticide koji imaju propisanu kraću karencu, npr. u trajanju do 7 dana.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ako sjeme i presadnice nisu kontaminirane, a prema iskustvima iz ranijih sezona opasnost od pojave bolesti ranih kupusnjača je značajno manja od usjeva čija sadnja započinje krajem svibnja i tijekom prve dvije dekade mjeseca lipnja, kada gljivične i bakterijske bolesti mogu biti ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. Stoga rane kupusnjače u pravilu u polju ne tretiramo radi suzbijanja lisnih bolesti.

Preporuka za preventivno suzbijanje kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima (sredinom i tijekom zadnje dekade mjeseca lipnja o.g.)!

Ova bolest se lako prepoznaje u polju ili vrtu po karakterističnim znakovima na korijenu – na podzemnom dijelu biljke nastaju zadebljanja koja su posljedica umnažanja i povećanja volumena stanica korijena. Može biti zahvaćena čitava dužina korijena, formirajući kvrgavu masu iz koje izlaze malobrojni postrani korijenčići. Kasnije ta zadebljanja potamne i raspucaju. Deformirano korijenje ne usvaja vodu s mineralnim ili hranjivim tvarima, te je jače napadnuto sekundarnim uzročnicima truleži ili gnjiloće. Iz biologije uzročnika bolesti znamo da kupusna kila, osim temperature i vlage, zahtjeva kisela tla (ili nižu pH vrijednost). Prema rezultatima istraživanja na kiselim je parcelama (pH = 5,4) čak 85 % biljaka bilo zaraženo kupusnom kilom, dok je pri neutralnoj reakciji (pH = 7,05) samo 3,8 % biljaka pokazivalo simptome bolesti, a pri blago lužnatoj reakciji (pH = 7,71) zaraze nije bilo! Stoga je, uz poštivanje plodoreda i “podrivačke” zahvate na suviše vlažnim poljima, osnovna preventivna i kurativna mjera zaštite protiv kupusne kile popravak pH vrijednosti zemljišta, odnosno kalcizacija ili dodavanje vapnenog materijala.

Također, više autora je istraživalo i dokazalo uspješno djelovanje gnojiva vapnenog dušika pri suzbijanju kupusne kile u usjevima zelja, cvjetače i brokule. Primjenjuje se u količinama 200-500 kg/ha, ali naknadno se nakon primjene vapnenog dušika ne preporučuje sjetva ili sadnja narednih 14-21 dana. Tržna proizvodnja vapnenog dušika ima stoljetnu tradiciju (još od 1909. godine), te ga trenutno njemačka tvrtka “Alzchem” iz području Bavarske prodaje u granuliranom obliku pod robnom markom “Perlka®”.

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena krajem mjeseca travnja o.g. (29.4. 2019.)! Tog je dana završilo skriveno razdoblje (inkubacija) od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) zabilježeno u danima 9.-15. travnja o.g., te na lišću netretiranih stabla jabuka pronalazimo 1-2 (Idared), odnosno 3-13 pjega (Zlatni delišes)! Od ovog tjedna na plodovima nezaštićenih stabala krušaka također pronalazimo prve znakove krastavosti!. Oborine koje naknadno bilježimo tijekom mjeseca svibnja o.g. osim primarnim zarazama, pogoduju već sekundarnom (epidemijskom) razvoju ove bolesti!

U danima 4.-6. svibnja o.g. na većini mjernih lokaliteta u Međimurju je palo novih 24,6-58,8 mm kiše, te su zabilježeni vrlo povoljni uvjeti za razvoj krastavosti (Venturia) (vrlo jaka primarna zaraza na dan 5.5. 2019.)! Tijekom jučerašnjeg dana (9.5. 2019.) kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u Međimurju u količini od 9,0 mm (Mursko Središće) do 14,0 mm (općina Donji Kraljevec) (također zabilježena vrlo jaka primarna zaraza uzročnikom krastavosti)!

Zbog sjevernog je vjetra zahladnilo, pa je u jutarnjim satima dana 8.5. 2019. na svim mjernim lokalitetima uz riječne doline Drave i Mure najniža vrijednost bile tek nešto već od 0°C (npr. Novakovec 0,1°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci za proteklo svibanjsko razdoblje na mjestima uz rijeku Dravu i Muru:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina 1.-9.5. 2019. (mm) Trajanje vlaženja lišća (min) Minimalna temperatura (°C)
Donja Dubrava 50,4 6.460 1,15
Mursko Središće 38,2 7.420 0,74

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće tijekom razdoblja 12.3.-4.5. 2019. provedeno je šest aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagod i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom organskih pripravaka (ditianon, mankozeb, kaptan, kalijev-fosfonat, fluksapiroksad, pirimetanil, tebukonazol & fluopiram, tebukonazol & trifloksistrobin i tetrakonazol, penkonazol i sumpor)!

Prema zbroju prosječnih temperatura mjereno od početka ove godine na dan 8. svibnja iznos je u središnjem dijelu Međimurja bio 854°C, pa nove oborine najavljene u naredim danima još uvijek pogoduju oslobađanju zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka (Venturia) (opasnost od primarnih zaraza)! Vrlo kritično razdoblje očekujemo u danima 12.-15. svibnja o.g., kada se oborine očekuju gotovo svakog dana! Raspon temperatura pritom bi trebao biti 7-16°C! U takvim uvjetima očekujemo jači naknadni ili sekundarni razvoj najvažnijih bolesti jabuke: krastavosti i pepelnice (Venturia i Podosphaera), naročito u nasadima gdje postoje vidljivi simptomi ovih bolesti!

Uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju dopuštenih primjena fungicida tijekom jedne sezone na istoj površini moguće je koristiti kombinaciju ili kombinirane pripravke protiv uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nadalje je u nasadima jabuke potrebno redovito praćenje populacije najvažnijih kategorija štetnika prema Tablici 1. objavljenoj u preporuci od 29.4. 2019.!

Budući smo zabilježili u proteklih mjesec dana dva prohladno-vlažna razdoblja (10.-15.4. i 4.-6.5. 2019.) let leptira prezimljujućih populacija traje produljeno! Primjerice, u razdoblju 4.4.-6.5. zabilježen je let prve (prezimljujuće) populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), te je od završetka cvatnje jabuka na većini lokaliteta preporučljivo provesti dva usmjerena tretiranja protiv ovog štetnika s prosječnim razmakom 15-16 dana.

Primjena insekticida protiv štetnih leptira (uzročnika crvljivosti plodova) u voćnim nasadima jabuka i krušaka još nije potrebna!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) nakon završetka cvatnje do kraja prvog tjedna mjeseca svibnja o.g. (posljednjih 15 dana)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,46-0,86 12,6 3,6-4,4 3,4 0,93 0

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U plantažnim nasadima kruške nastaviti preventivnu zaštitu od različitih uzročnika bolesti (Venturia, Gymnosporangium, Stemphylium) primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od dana 29. travnja primjećujemo na netretiranim stablima krušaka simptome napada osice srčikarice (Janus compresus)! U posljednjih 15 dana potrebno je bilo provesti dva usmjerena tretiranja ličinki kruškine buhe (Psylla), koja se sukcesivno razvija iz odloženih jaja odraslih oblika prezimljujuće populacije (vidi Tablicu 2. u preporuci od 29.4. 2019.) (pritom koristiti registrirane insekticide) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

Biljne uzorke voćnih dijelova sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite voća, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Važna obavijest proizvođačima luka, češnjaka i poriluka

Od posljednje upute za zaštitu luka od štetnih organizama proteklo je gotovo tri tjedna (25.4. 2019.), a posebice je bila upućena vlasnicima koji uzgajaju proljetni luk iz lučice i zimski luk (luk kratkog dana). Isti su vrlo osjetljivi na napad plamenjače (Peronospora destructor), jer se uzročnik ove bolesti prenosi skrivenim zarazama na sjemenskoj lučici (proljetni luk), te se latentno razvija tijekom iznadprosječno toplih i vlažnih zimskih mjeseci (zimski luk). Proljetni usjevi luka iz lučice trenutno se nalaze u stadiju 4-7 razvijena lista a usjevi proljetnog luka iz sjemena u stadiju 2-3 lista, te su vrlo osjetljivi na najopasniju bolest (plamenjača – Peronospora destructor) (poglavito ako se u blizini nalaze usjevi zimskog luka!).

Nakon što smo krajem prve polovice mjeseca travnja o.g. (10.-15.4. 2019.) bilježili vjetrovito, prohladno i vlažno razdoblje (od 18,4 do 54,8 mm), u prvim danima mjeseca svibnja o.g. pronalazimo vrlo jaku pojavu plamenjače na netretiranim zimskim usjevima luka uzgajanim iz lučica! Naknadno smo prohladno-vlažno i vjetrovito razdoblje bilježili u danima 4.-6 svibnja o.g. (od 24,6 do 54,7 mm), a vrlo jaki sjeverni vjetar sa kišom započeo je protekle noći (12./13.5. 2019.)!

U takvim uvjetima bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače (Peronospora destructor) i različitih vrsta plijesni luka (Botrytis cinerea, Botrytis squamosa) (naročito u danima 4.-7. svibnja, te ponovno od protekle noći)!

Meteorolozi vjetrovito i kišovito razdoblje najavljuju tijekom cijelog dana (13.5. 2019.), a nestabilno će razdoblje potrajati još naredna 2-3 dana!

Kada to vremenski uvjeti i stanje vlažnosti zemljišta to dozvole, tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače i plijesni sa skraćenim razmacima aplikacije uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tijekom mjeseca svibnja očekujemo prema višegodišnjim prosjecima 73,7 mm kiše uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C! Mjerni podatci iz prvih dvanaest dana upućuju da ćemo već u prvoj polovici mjeseca svibnja vrlo vjerojatno zabilježiti više padalina od očekivanih vrijednosti, a pritom je značajno svježije od prosjeka (vidi Tablicu 1.).

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci za proteklo svibanjsko razdoblje na mjestima uz rijeku Dravu i Muru:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina 1.-12.5. 2019. Trajanje vlaženja lišća (minuta) Prosječna temperatura Vlažnost zraka (%)
Donja Dubrava 43,0 mm 9.139 11,99°C 76,06
Mursko Središće 53,8 mm 8.365 10,85°C 77,07

Vremenski uvjeti u narednih nekoliko dana neće omogućiti provođenje mjera zaštite, a naknadno krajem tjedna očekujemo  porast temperatura na vrijednosti veće od 20-ak°C!

Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s noćnim vrijednostima temperature zraka +6° do +12°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka.  Pritom je opasnost od razvoja plamenjače u usjevima dugog dana (“proljetni luk“) izrazito velika ako se u blizini nalaze usjevi luka kratkog dana (“zimski luk“). Nakon što luk razvije 3-4 prava lista značajno raste njegova osjetljivost na ovu bolest, pa će i usjevi luka uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju zahtijevaju mjere zaštite.  

VAŽNO: Usjeve zimskog luka moguće je zadnji put zaštititi ove sezone, ali samo uz izbor fungicida kratke karence u trajanju do sedam dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Usjeve proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica preventivno preporučujemo zaštititi od različitih uzročnika plijesni (Botrytis)!

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-8 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Uputa proizvođačima bijelog luka ili češnjaka:

Proizvođači koji redovito uzgajaju uz crveni i bijeli luk gotovo svake godine suzbijaju bolesti iz skupina plamenjača (Peronospora), hrđa (Puccinia) i plijesni ili truleži (Botrytis, Sclerotium). Osim plamenjače na nadzemnim se organima češnjaka razvija i hrđa (Puccinia) (puno češće nego kod crvenog luka). Stoga kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na obje bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Uputa proizvođačima poriluka:

Proizvođače poriluka također obavještavamo o potrebama redovitih zdravstvenih pregleda usjeva i moguće zaštite od skupine biljnih bolesti koje napadaju ovu vrstu povrća: koncentrična pjegavost (Alternaria porri), bijela vršna palež (Phytophthora porri), hrđa (Puccinia porri) i obična pjegavost (Cladosporium allii). Pritom koristiti neke od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke lukovičastog povrća sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka!

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena krajem mjeseca travnja o.g. (29.4. 2019.)! Tog je dana završilo skriveno razdoblje (inkubacija) od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) zabilježeno u danima 9.-15. travnja o.g., te na lišću netretiranih stabla jabuka pronalazimo 1-2 (Idared), odnosno 3-13 pjega (Zlatni delišes)! Od ovog tjedna na plodovima nezaštićenih stabala krušaka također pronalazimo prve znakove krastavosti!. Oborine koje naknadno bilježimo tijekom mjeseca svibnja o.g. osim primarnim zarazama, pogoduju već sekundarnom (epidemijskom) razvoju ove bolesti!

U danima 4.-6. svibnja o.g. na većini mjernih lokaliteta u Međimurju je palo novih 24,6-58,8 mm kiše, te su zabilježeni vrlo povoljni uvjeti za razvoj krastavosti (Venturia) (vrlo jaka primarna zaraza na dan 5.5. 2019.)! Tijekom jučerašnjeg dana (9.5. 2019.) kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u Međimurju u količini od 9,0 mm (Mursko Središće) do 14,0 mm (općina Donji Kraljevec) (također zabilježena vrlo jaka primarna zaraza uzročnikom krastavosti)!

Zbog sjevernog je vjetra zahladnilo, pa je u jutarnjim satima dana 8.5. 2019. na svim mjernim lokalitetima uz riječne doline Drave i Mure najniža vrijednost bile tek nešto već od 0°C (npr. Novakovec 0,1°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci za proteklo svibanjsko razdoblje na mjestima uz rijeku Dravu i Muru:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina 1.-9.5. 2019. (mm) Trajanje vlaženja lišća (min) Minimalna temperatura (°C)
Donja Dubrava 50,4 6.460 1,15
Mursko Središće 38,2 7.420 0,74

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće tijekom razdoblja 12.3.-4.5. 2019. provedeno je devet aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagod i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom organskih pripravaka (ditianon, mankozeb, kaptan, kalijev-fosfonat, fluksapiroksad, pirimetanil, tebukonazol & fluopiram, tebukonazol & trifloksistrobin i tetrakonazol, penkonazol i sumpor)!

Prema zbroju prosječnih temperatura mjereno od početka ove godine na dan 8. svibnja iznos je u središnjem dijelu Međimurja bio 854°C, pa nove oborine najavljene u naredim danima još uvijek pogoduju oslobađanju zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka (Venturia) (opasnost od primarnih zaraza)! Vrlo kritično razdoblje očekujemo u danima 12.-15. svibnja o.g., kada se oborine očekuju gotovo svakog dana! Raspon temperatura pritom bi trebao biti 7-16°C! U takvim uvjetima očekujemo jači naknadni ili sekundarni razvoj najvažnijih bolesti jabuke: krastavosti i pepelnice (Venturia i Podosphaera), naročito u nasadima gdje postoje vidljivi simptomi ovih bolesti!

Uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju dopuštenih primjena fungicida tijekom jedne sezone na istoj površini moguće je koristiti kombinaciju ili kombinirane pripravke protiv uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nadalje je u nasadima jabuke potrebno redovito praćenje populacije najvažnijih kategorija štetnika prema Tablici 1. objavljenoj u preporuci od 29.4. 2019.!

Budući smo zabilježili u proteklih mjesec dana dva prohladno-vlažna razdoblja (10.-15.4. i 4.-6.5. 2019.) let leptira prezimljujućih populacija traje produljeno! Primjerice, u razdoblju 4.4.-6.5. zabilježen je let prve (prezimljujuće) populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), te je od završetka cvatnje jabuka na većini lokaliteta preporučljivo provesti dva usmjerena tretiranja protiv ovog štetnika s prosječnim razmakom 15-16 dana.

Primjena insekticida protiv štetnih leptira (uzročnika crvljivosti plodova) u voćnim nasadima jabuka i krušaka još nije potrebna!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) nakon završetka cvatnje do kraja prvog tjedna mjeseca svibnja o.g. (posljednjih 15 dana)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,46-0,86 12,6 3,6-4,4 3,4 0,93 0

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U plantažnim nasadima kruške nastaviti preventivnu zaštitu od različitih uzročnika bolesti (Venturia, Gymnosporangium, Stemphylium) primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od dana 29. travnja primjećujemo na netretiranim stablima krušaka simptome napada osice srčikarice (Janus compresus)! U posljednjih 15 dana potrebno je bilo provesti dva usmjerena tretiranja ličinki kruškine buhe (Psylla), koja se sukcesivno razvija iz odloženih jaja odraslih oblika prezimljujuće populacije (vidi Tablicu 2. u preporuci od 29.4. 2019.) (pritom koristiti registrirane insekticide) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

Biljne uzorke voćnih dijelova sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite voća, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja!

Prije samo devet dana (30.4. 2019.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom i tijekom prve polovice svibnja o.g.! U proteklih je devet dana na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno 64,2 mm oborina, a novo nestabilno razdoblje s većim količinama oborina očekujemo do sredine mjeseca svibnja o.g. (u narednih šest dana – do 15.5. 2019.)!

Nakon što smo u drugoj polovici mjeseca travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. bilježili relativno tople dane (s najvišim temperaturama od 17° do 24°C), u danima od 4.-6. svibnja 2019. u Međimurskom je vinogorju zbog snažnog sjevernog vjetra najniža temperatura  pala na izmjerenu vrijednost samo 2,7°C (u noći 4./5. svibnja o.g.), te je pritom padala iznadprosječno velika količina oborina (primjerice na mjernom lokalitetu Orehovčak, općina Štrigova, vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon tih je dana zabilježeno 58,0 mm kiše)!

VAŽNO: Mladice vinove loze su još uvijek različite veličine, pa kod nekih sorata već iznose 20-50 cm (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon), dok su kod nekih vinskih sorata mladice još uvijek prosječne veličine 10-ak cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni) !

U takvim uvjetima tijekom nešto toplije noći 3./4. svibnja o.g. bilježili smo uvjete za mogući razvoj prve primarne ovogodišnje zaraze vinove loze uzročnikom plamenjače (Plasmopara) blagog intenziteta, te naknadno 5. i 6. svibnja o.g. umjerenu do vrlo jaku zarazu uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis)! Vlaženje biljnih organa tih je dana trajalo 4.240 minuta, prosječna relativna vlažnost zraka tijekom kišnih dana bila je u rasponu 84,5-95,7 %, te uz nove najavljene višednevne oborine u prvoj polovici svibnju o.g. raste opasnost i od drugih uzročnika bolesti vinove loze: rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao primjerice na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

Zbog prohladnog razdoblja krajem prvog tjedna ovog mjeseca ne očekujemo raniji početak cvatnje kao protekle 2018. sezone, ali u narednom razdoblju raste opasnost od vrlo jake i rane pojave plamenjače ili peronospore (Plasmopara) na nezaštićenim cvjetnim organima već prije cvatnje!!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe iz Čakovca na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.), pri njihovu izboru preporučujemo im sredinom svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem pet puta, a plamenjaču (Plasmpara) barem tri puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima nakon 8. travnja, a nešto brojnije tek nakon 23. travnja, a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Ipak, prosječni dnevni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u protekla dva tjedna iznose od 0,6 do 3,1 jedinki (ukupno je na sva četiri praćena lokaliteta uhvaćen 81 leptir, što je značajno ispod kritične brojnosti)!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, te su na nekim položajima i nezaštićenom trsju zabilježena oštećenja 60-80 %!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 3.4. i 12.4. 2019.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone većina proizvođača kukuruza svoje usjeve posijala je u drugoj polovici mjeseca travnja (počevši od blagdana Svetog Jurja). Tek je manji dio proizvođača na manjem dijelu površina usjeve kukuruza posijao već krajem mjeseca ožujka ili u prvoj dekadi mjeseca travnja! Vrlo rana sjetva kukuruza ove godine nije bila moguća zbog vremenskih neprilika tijekom mjeseca ožujka)! U proteklih smo mjesec dana zabilježili dva prohladno-vlažna razdoblja: sa izraženim sjevernim vjetrom i kišom koja je uzastopno padala nekoliko dana: proteklog mjeseca travnja u periodu 10.-15.4. s izmjerenim količinama 40-60 mm, te u danima 4.-6.5. s kišom u količinama od 25 do 50 mm! Od 16. travnja do 4. svibnja o.g. dominirali su topliji dani sa prohladnim noćima, te manjim količinama oborina. Nakon posljednjeg kišnog razdoblja bilježimo prohladne noći s jutarnjim vrijednostima od 0,1° do 4,1°C!

U narednim danima očekujemo promjenljivo razdoblje! Nove oborine moguće su već tijekom sutrašnjeg dana (9.5. 2019.) i ponovno narednog vikenda (12.5. 2019.). Noći će još uvijek biti svježe s temperaturama nižim od 10°C, a dnevne vrijednosti od 14° do 23°C!

Zbog optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje usjevi kukuruza nisu još niknuli preporučujemo primjenu zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 16. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi). Ipak, na netretiranim poljima gdje je kukuruz već niknuo, preporučujemo primjenu herbicida u ranim “post-em” rokovima.

Također, na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm). U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. pokorica) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

mr. sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozime pšenice o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Krajem zadnje dekade mjeseca ožujka (27.03. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice i ječma o potrebama suzbijanja uzročnika bolesti! Sredinom zadnje dekade mjeseca travnja o.g. (23.4. 2019.) proizvođačima ozimog ječma je ponovno upućena preporuka radi završne zaštite klasja i vršnog lišća od uzročnika bolesti i štetnika.

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom većeg dijela zime 2018./19. nisu pogodovali ranijoj i jačoj pojavi bolesti ozimih žitarica (vidi Tablicu 1.), kao nekih ranijih sezona (npr. početkom 2014.)! U razdoblju od početka rujna 2018. do kraja veljače 2019. na pojedinim je mjernim lokalitetima Županije palo 66,0 mm do 128,6 mm oborina manje od mnogogodišnjeg prosjeka! Stoga smo tek krajem druge dekade ožujka o.g. na lokalitetima blizu ušća rijeke Mure u Dravu (Donja Dubrava) pronašli prve simptome smeđe pjegavosti (Septoria) na sorti ozime pšenice Kraljica!

Tablica 1. Količina oborina (mm) kroz “zimsko razdoblje” 2018./19. sezone na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (mjerni uređaji “iMetos“):

Lokalitet rujan listopad studeni prosinac siječanj veljača Ukupno
Trnovčak 101,8 28,0 56,0 11,2 25,4 25,8 248,2
Belica 113,0 39,4 81,4 12,0 29,8 35,2 310,8
Orehovica 80,3 36,8 70,4 8,8 20,6 20,8 237,7
D.Pustakovec 86,4 42,2 66,4 10,2 27,8 35,4

268,4

*višegodišnje prosječne količine oborina u okolici Čakovca iznose po mjesecima: rujan 87,3 mm; listopad 89,0 mm; studeni 72,7 mm; prosinac 53,9 mm; siječanj 30,6 mm; veljača 43,3 mm (ukupno 376,8 mm)!

Prve simptome novije bolesti (žuto-smeđe pjegavosti i paleži: Pyrenophora) na stranim sortama ozime pšenice (npr. Bologna) u Međimurju ove sezone pronalazimo tek u zadnjoj dekadi mjeseca travnja, jer smo u prve dvije dekade bilježili vrlo povoljne uvjete za naknadni razvoj ovog patogena, naročito na nezaštićenim poljima uz riječne doline Mure i Drave (vidi Tablicu 2.) (zbog razlike u temperaturama dan-noć uz riječne doline bilježimo dugotrajne rose i zadržavanje vlage u usjevima ozimih žitarica)!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimih žitarica za prve dvije dekade mjeseca travnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.4. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2019.
Mursko Središće 56,2 mm 13.680 minuta 10,54°C
Donja Dubrava 68,8 mm 11.745 minuta 10,84°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Ovisno o rokovima sjetve, primijenjenoj agrotehnici i izabranim sortama krajem prvog svibanjskog tjedna obično započinje klasanje i cvatnja ozime pšenice!

Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika, npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama (uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

VAŽNO: U prvom tjednu mjeseca svibnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj većine dominantnih gljivičnih bolesti u Međimurju (vidi Tablicu 3.). Prema najavama u danima 4.-6. svibnja o.g. kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u Međimurju: najmanje u istočnom dijelu (npr. 25,4 mm Donja Dubrava), pa u središnjem dijelu (npr. Mursko Središće 41,4 mm), a najviše je kiše u proteklim danima zabilježeno u zapadnom dijelu Županije (npr. na području općine Štrigova 52,1 mm)! Prosječna je vlažnost zraka zadnja četiri dana vrlo visoka: od 81,8 % do 95,5 %. U narednim danima očekujemo jače jutarnje rose (zbog razlike u temperaturi zraka između prohladnih noći i nešto toplijih dana, a nove oborine moguće su već prekosutra (9.5. 2019.) i narednog vikenda!

Tablica 3. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimih žitarica u prvom tjednu svibnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-7.5. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-7.5. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-7.5. 2019.
Mursko Središće  41,4 mm 4.950 minuta 11,60°C
Donja Dubrava 25,4 mm 5.345 minuta 11,73°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Ovisno o rokovima sjetve, primijenjenoj agrotehnici i izabranim sortama započinje klasanje ozime pšenice! Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija uglavnom pronalazimo simptome smeđe pjegavosti (Septoria) (značajno manje žute hrđe), a na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Grandior, Energo, Ludwig, Sofru, Bologna, Soisson i dr.) pronalazimo znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis)! Ovisno o izboru fungicida i mjerama zaštite provedenim krajem ožujka i/ili početkom travnja o.g. pojava i stupanj zaraze ovih bolesti različita je od parcele do parcele!

Nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor registriranih fungicida prilagoditi dominantnim uzročnicima bolesti ozime pšenice, a prema osjetljivosti odabranih sorata (vidi Tablicu 4.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 4. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Razvojni stadij ozime pšenice Sorte pšenice Skupine bolesti
 

razvoj vlati

 

 

“domaće” sorte* Septoria, Puccinia, Erysiphe
“strane” sorte** Pyrenophora
klasanje  sve sorte (“domaće” i “strane”) Fusarium i druge bolesti (npr. Puccinia, Septoria, Erysiphe, Pyrenophora)!

*neke “domaće” sorte: Anica, Gabi, Irena, Katarina, Kraljica, Lira, Lorena, Lucija, Matea, Prima, Srpanjka, Super Žitarka i dr.

**neke “strane” sorte: Apache, Bologna, Energo, Edison, Graindor, Illico, Ingenio, Ludwig, Renan, Sofru, Soissons i dr.

Kao i proteklih sezona, sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2019. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama – uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost pljevica i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha (Cvjetković, 2003).

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (vidi Tablicu 4.). Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Većina fungicida imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) i žitnim stjenicama (vrlo toplo razdoblje u zadnje dvije dekade mjeseca travnja o.g. s najvišim temperaturama zraka većim od 20°C naročito je pogodovalo njihovom početnom množenju), te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prema iskustvima iz ranijih sezona jaču pojavu ličinki leme ili crvenog žitnog balca očekujemo sredinom ili početkom druge polovice mjeseca svibnja (ovisno o temperaturama zraka)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom protekle 2018. godine prvi puta je zabilježena rezistentnost ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60 % populacije, dok je kod 40 % populacije zabilježena rezistentnost) na području istočne Slavonije! Sve testirane populacije žitnog balca bile su osjetljive na klorpirifos i tiakloprid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Istovremeno sa fungicidima i insekticidima mogu se koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Od posljednje uputa tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima proteklo je nešto više od tri tjedna (11.4. 2019.).

Najviše su dnevne temperature u razdoblju 16.4.-3.5. 2019. najčešće bile u rasponu od 16,1° do 27,7°C a noći su pritom bile dosta svježe (najčešće od 1,5° do 9,9°C a samo je nekoliko puta najniža temperatura bila 11,4° do 12,7°C). Relativne su dnevne vlažnosti zraka pritom najčešće bile u rasponu 60-86%, pa su prvi plodovi jagoda dozrijevali, te su u proteklom razdoblju započele berbe.

Ipak, prema najavama meteorologa nakon 4. svibnja o.g. vremenske su prilike značajno promijenjene, zapuhao je sjeverni vjetar, kiša neprestano pada duže od 36 sati u količinama od 25 mm (istočni dio Županije) do 35 mm (središnji i zapadni dijelovi Županije) (isto očekujemo tijekom današnjih sati). Temperature zraka su pale posljednjih 48 sati s 15,4°C na samo 3,8°C (jutros)! Prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka su nakon 4. svibnja o.g u rasponu 95,7 do 99,1 %! U takvim uvjetima već 24 sata bilježimo vrlo veliki rizik od razvoja sive plijesni plodova jagode (Botrytis cinerea) – najopasnije bolesti!

VAŽNO: zabilježeni meteorološki uvjeti u protekla tri dana (4.-6.5. 2019.) uz riječne doline (npr. Mursko Središće, Donja Dubrava, Orehovica, Novakovec) upućuju na 100 % uvjeta za razvoj plijesni (Botrytis) u nasadima jagoda na otvorenim gredicama, uz veliku vjerojatnost razvoja ove bolesti pri uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima! Isto upozorenje vrijedi za područje cijele Županije! Zbog kiše i sjevernog vjetra, te zasićenosti zraka vlagom plastične tunele u proteklim danima nije bilo moguće kvalitetno prozračivati!

Siva plijesan (Botrytis cinerea) pored plodova napada i druge biljne organa, npr. cvjetove jagoda ili u vrlo povoljnim uvjetima lišće. U nasadima s lošim uređenim vodenim režimom pojava plijesni na cvjetnim organima jagoda je učestalija, a svakako je najopasnija u vrijeme početka dozrijevanja plodova. Na cvjetnim organima napadnuto tkivo prvo posivi, ubrzo potamni, a za nekoliko se dana u uvjetima vlažnog vremena razvija karakteristična siva prevlaka, po čemu bolest zovemo siva plijesan. Pri uzgoju jagoda na otvorenom štete od sive plijesni su veće, jer je nasad duže vlažan nakon kišnih razdoblja! No, zbog visoke vlažnosti zraka u zaštićenim prostorima, siva plijesan nije ništa manje opasna pri uzgoju jagoda u visokim tunelima, plastenicima ili staklenicima. Svakako se preporučuje odstraniti sve zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Dopuštene kemijske pripravke s djelomičnim ili sporednim učinkom na sivu plijesan koristimo barem dvaput od početka rasta do početka cvatnje (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Tijekom cvatnje i početkom razvoja plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikrobiološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis subtilis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide tijekom protekle 2018. godine u kontinentalnom i jadranskom su dijelu Hrvatske sve testirane populacije uzročnika bolesti iz uzgoja jagoda, ukrasnog bilja, rajčice i graha bile osjetljive na na fenheksamid i boskalid. Rezistentnost na ove djelatne tvari nije utvrđena (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencije za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja) (https://rezistentnost-szb-hr)!

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu botaničkih (biljnih) insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke jagoda sa neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić
milorad.subic@mps.hr

OBAVIJEST VLASNICIMA PLANTAŽNIH NASADA LIJESKE O SVIBANJSKIM MJERAMA USMJERENE ZAŠTITE

Krajem mjeseca veljače o.g. upućene su smjernice o najvažnijim uzročnicima bolesti i neželjenim organizmima koje srećemo u plantažnim nasadima lijeske, te moguće smjernice za njihovo usmjereno suzbijanje. Naime, pri uzgoju nekoliko grmova lijeske u okućnicama za vlastite potrebe ne provodimo mjere kemijske zaštite, ali u plantažnim nasadima tijekom sezone preporučujemo pratiti moguću pojavu i štetnost, te provoditi mjere suzbijanja najvažnijih bolesti i štetnika. Od bolesti lijeske najveću pozornost posvećujemo zaštiti plodova od uzročnika truleži (Monilinia fructigena, Monilinia coryli) (novija istraživanja u Hrvatskoj tijekom 2018. su dokazala da sušenje plodova lijeske, za koje se ranije smatralo da potječu od gljiva Monilinia ili Cytospora ili Phomopsis, zapravo najvećim dijelom također potječu od patogene gljive Botryosphaeria dothidea) (izvor: Zavod za zaštitu bilja, Zagreb), a među štetnim organizmima životinjskog podrijetla najveće štete čini ljeskova grinja (Phytophus avellanae) i ljeskotoč (Curculio nucum).

Tijekom mjeseca travnja o.g. prosječna temperatura zraka je na većini mjernih lokaliteta bila veća za 2,2°C u odnosu na očekivanu srednju vrijednost (10,3°C), ali noćne su vrijednosti u drugoj polovici proteklog mjeseca često bile niže od 9°C. Stoga bilježimo nešto veću učestalost i štetnost štetnost grinja šiškarica nego protekle 2018. sezone (smanjena postrana djelotvornost sumpornih pripravaka)! Nakon, iznadprosječno suhe zime na gotovom svim je mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom kratkog travanjskog razdoblja pala mjesečna količina očekivanih oborina (zabilježeno u danima 9.-15.4. 2019.)!

 

Budući smo završetkom zime 2018./2019. bilježili iznadprosječno toplo vremensko razdoblje uvjeti za oplodnju lijeske su bili optimalni, a naknadno za toplijih dana u drugoj polovici travnja o.g. bilježimo intenzivno listanje i početne poraste mladica!

U narednim danima očekujemo novo prohladno-vlažno razdoblje (3.-6.5. 2019.)(uz raspon temperatura 6°-15°C i moguće 20-30 mm oborina!)

 

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga od prve polovice mjeseca svibnja do prve polovice mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja. Od štetnih organizama krajem travnja i početkom svibnja obično u manjoj mjeri pronalazimo lisne uši (Mytocollis, Corylobium) i neke vrste štetnih (pa)gusjenice (npr. Archips, Spilonota, Croesus)

U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, tijekom mjeseca svibnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Biljne uzorke voćnih dijelova sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite voća, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici mjeseca svibnja!

Još prije 18 dana (12.04. 2019.) upućena je preporuka vinogradarima o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite vinove loze sredinom mjeseca travnja o.g. (u vrijeme pojave prvih listića)!

Nakon što smo u danima 9.-15. travnja o.g. svakodnevno bilježili prohladnu kišu, pa je tada na mjernom lokalitetu u općini Štrigova zabilježeno čak 64,2 mm (Orehovčak na Železnoj Gori – središnji dio Međimurskog vinogorja), u drugoj polovici mjeseca travnja o.g. oborina je bilo vrlo malo (od 16.-29.4. 2019. samo 4,8 mm)!

Najviše su dnevne temperature u posljednja dva tjedna u rasponu od 17,4° do 27,7°C ali noćne su vrijednosti u istom razdoblju najčešće bile niže od 10°C (od 3,6° do 9,4°C)(pritom su samo dvije noći bile s temperaturama 12,2°-14,0°C)!

Nestabilno i nešto svježije vrijeme s mogućim padalinama očekujemo i narednih 4-5 dana!

Važno: Zbog dnevnih toplina u protekla dva tjedna u nekih su vinskih sorata zabilježeni značajni porasti mladice vinove loze, te oni iznose 10-25 cm (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon), dok su kod nekih vinskih sorata mladice veličine do 5 cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni)!

U proteklom smo razdoblju zabilježili samo jednu zarazu uzročnikom crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis spp.) (23./24.4. 2019.).

Mjereno od početka mjeseca studenog protekle 2018. zbroj prosječnih pozitivnih dnevnih temperatura dosegnuo je proteklih dana iznos 1.154°C, a mjereno od početka ove kalendarske godine zbroj prosječnih temperatura >8°C do kraja proteklog vikenda iznosi 205°C. Stoga u narednim optimalnim vremenskim uvjetima zimska plodišta uzročnika ekonomski najštetnijih bolesti vinove loze (pepelnice – Erysiphe i plamenjače – Plasmopara) uzrokuju primarne zaraze u nezaštićenim nasadima!

Stoga osim preventivne zaštite vinograda od crne pjegavosti (Phomopsis spp.), na nekim vinskim sortama valja započeti redovite preventivne zaštite protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) registriranim pripravcima u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o vremenskim uvjetima i izboru fungicida za suzbijanje navedenih uzročnika bolesti razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad noćnih temperature pri vrijednostima nižim od 10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepelnicu u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem pet puta (ovisno o izboru fungicida)!

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa (Erysiphe) u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.) preporučujemo prilikom njihova izbora dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Dana 18. travnja 2019. na netretiranom smo trsju osjetljivih vinskih sorata (Rajnski rizling, Muškat žuti) zabilježili pojavu prvih simptoma lozine grinje šiškarice, uzročnika erinoze (Eryophies vitis). Također, u proteklom su razdoblju na nekim su vinskim sortama uočljivi i simptomi lozine grinje šiškarice uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni, Graševina).

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima 8.-23. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. očekujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

U mladim nasadima sadnje 2019. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi ranije upute od 12.4. i 3.4. 2019.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda kada mladice ne prelaze 10-ak cm ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr