MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ličko-senjska

Obavijest proizvođačima kukuruza

U tijeku je sjetva kukuruza. Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova. Neki od navedenih herbicida mogu se primijeniti i u ranoj fazi poslije nicanja kukuruza.

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC  Stomp 330 E, Dost 330 EC, Stomp aqua CS, Pendus 330EC, Pendigan 330 EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X2.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix, Lumax, Lumax H 537.5 SE,  Primextra TZ gold 500 SC, Akris, Adengo SC, Merlin WG, Koban 600,  Koban T, Koban TX.

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Harass 75 WG, Harmony SX, Callisto 480 SC, Mezmer, Pledge 50 WP.

Dozacija herbicida koji se mogu koristiti u oba roka primjene (nakon sjetve, a prije nicanja te rana faza nakon nicanja kulture) je različita.

Da bi se herbicid aktivirao vrlo je važno da je tretirana površina vlažna!

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Na pojedinim lokalitetima Ličko-senjske županije danas u rano jutarnjim satima zabilježene su niske temperature! Na lokalitetu Glavace (blizina Otočca) zabilježena je minimalna temperatura od -1,7 °C u, na području Brinja -1,4 °C, a na području Gospića temperatura se spustila do –3,3 °C.

Za ublažavanje posljedica uzrokovanih niskim temperaturama voćarima savjetujemo primjenu energetskih biostimulatora koji sadrže aminokiseline kao što su pripravci: Drin, FitoAlgen F, AminoVital, Poly-Amin, Megafol, Goemar BM 86, Alghena, ENA 19989  i dr.

Navedena sredstva primjenjuju se 2-3 puta u razmacima 10-15 dana.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 8 dana. U tom periodu ovisno o lokalitetu palo je 40 – 60 mm po m² kiše što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Za dane nadolazećeg vikenda najava je novih količina oborina. S toga je preporuka da se ponovi zaštita jabuke protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EW i sl. i dr. u kombinaciji s Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP i sl.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Ako je pepelnica jače izražena tada je preporuka koristiti jedan od pripravaka: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Podsjećamo proizvođače žitarica na potrebu redovitog praćenja zdravstvenog stanja usjeva. Trenutni vremenski uvjeti pogoduju pojavi bolesti i njihovom daljnjem širenju. Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokalitetima primijećena je pojačana pojava bolesti.

Najčešće bolesti su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te lisna pjegavost pšenice (Septoria tritici) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Amistar Opti, Controlon, Duett Ultra, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team, Prosaro 250 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Yamato, Priaxor EC i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Većina stabla jabuke nalaze se punoj cvatnji. U dane vikenda meteorolozi prognoziraju nove količine oborina.

S toga preporučamo da se obave mjere zaštite protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) jabuke. Prije kiše potrebno je ponoviti zaštitu prema preporuci od 16. travnja ove godine. Ukoliko se zaštita obavlja nakon oborina zaštitu treba obaviti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida.

U tu svrhu mogu se koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EW i sl. i dr. u kombinaciji s Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Delan 700 WDG, Chorus 75 WG i sl.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Ako su koštićave voćke još u stadiju cvatnje odnosno procvjetavanja nakon najavljenih oborina bilo bi potrebno ponoviti zaštitu protiv monilije (Monilinija laxa)  prema preporuci od 03. travnja ove godine.

Koštićave voćke koje su završile cvatnju preporučamo provesti zaštitu protiv bolesti lista.

U nasadima šljiva mogu se koristiti fungicidi na bazi kaptana: Captan WP 50, ili Kostar.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Luna Experience.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Tijekom kišnog razdoblja na području naše županije palo je od 60 do 85 litara kiše po m². Ovisno o lokalitetu stabla koštićavog voća su u fazi početka cvatnje do pune cvatnje stoga je opasnost od moguće zaraze gljivicom koja uzrokuje paleži cvijeta i rodnih grančica  (Monilinija laxa) vrlo velika. S toga savjetujemo ponoviti fungicidnu zaštitu protiv ove bolesti prema preporuci od 03. travnja ove godine.

U šljivicima u fazi procvjetavanja (opadanja latica) preporučamo da se provede zaštita protiv šljivine osice – Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta) i Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava ) koja uzrokuje opadanje tek zametnutih plodova.

Let šljivinih osica može se prati postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Kritičnim brojem smatra se ulov od 30 osica.

Šljivina osica odlaže jaja na čašku cvijeta iz kojih izlaze ličinke koje se ubušuju u plodić i izgrizaju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodići otpadaju, a na njima se može primijeniti rupica – mjesto na kojem je ličinka izašla i preselila na susjedni plodić.

Za mjeru zaštite proziv šljivine osice može se koristiti pripravak Mospilan 20 SG, Direkt, Decis 2,5 EC.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Većina stabala jabuke nalaze se u fazi otvorene lisne rozete i pojave ružičastih pupova. Zbog dugotrajnijeg kišnog razdoblja moguće su prve ovogodišnje infekcije fuzikladijem ( Venturia sp. ). S toga preporučamo da se obave mjere zaštite protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke jednim od pripravaka:  Delan 700WDG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 80WP, Polyram DF i dr.

Za zaštitu protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) koristiti jedan od pripravaka: Chromosul 80, Thiovit jet ili Sumpor SC80. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima 10.04.2019.

Usjevi jarih žitarica nalaze se u fazi nicanja do početaka busanja. Zajedno s usjevima rastu i  korovne vrste koje usjevu oduzimaju hranjiva, vodu, svijetlo.

U žitaricama se herbicidi mogu primijeniti od sjetve pa do fenofaze vidljivog jezičca zastavice. Prilikom izbora herbicida treba paziti na fenofazu razvoja žitarica i vrste korova koji zakorovljuju parcelu.

Primijeniti se mogu slijedeći herbicidi: Arrat, Hussar OD, Grodyl, Sekator OD,  Biathlon 4D,Accurate 200 WG Lancelot 450 WG, Mustang, Lontrel 300, Clap 300, Boss, Lontrax, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega i dr.

Zaštitu ozimih žitarica od korova provesti prema preporuci od 25.03.2019.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Obavijest voćarima 03.04.2019.

Stabla rani sorti trešnje ovisno o lokalitetu su u fazi početka cvatnje, dok je većina stabala šljive u fazi bijeloga pupa.

Upravo tijekom cvatnje koštičavog voća može doći do infekcije uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica  (Monilinija laxa). Zaštitu koštičavog voća potrebno je provoditi na početku cvatnje, u cvatnji i na kraju cvatnje što ovisi o vremenskim uvjetima, a savjetujemo je provesti svakako prije kiše.

S toga preporučamo voćare da prate vremensku prognozu i prije moguće oborine izvrše zaštitu slijedećim pripravcima za zaštitu bilja.

Na koštićavom voću može se primijeniti: Signum.

Na šljivi može se primijeniti i Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Indar 5 EW.

Na trešnji može se primijeniti i Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 Indar 5 EW, Luna experience.

Na višnji može se primijeniti i Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna experience.

Prilikom tretiranja biljni organi moraju biti suhi.

Početkom cvatnje šljive  za praćenje početka i intenziteta pojave šljivinih osica preporučamo postavljanje bijelih ljepljivih ploča .

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira! 03.04.2019.

Vrijeme je pripreme tla za sadnju krumpira. Preporučamo da se izvrši pregled tla na prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac .

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Za suzbijanje žičnjaka  može se koristiti pripravak:

Force 1,5-G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Primjena nije dozvoljen u mladom krumpiru; karenca 91 dan.

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge (Rizoctonia solani). U tu svrhu mogu se koristiti pripravak Monceren 250 FS – tretiranjem gomolja prije ili prilikom sadnje (tretiranje gomolja na pokretnoj traci 0.6 l/t, unutar sadilice 0,6 l/t ili u brazdu 3L/ha). Pripravcima Ortiva, Zakeo 250 SC, Zafra Azt 250 SC zaštita se provodi u vrijeme sadnje i tretira se brazda (gomolji ostaju netretirani), u količini 3 l/ha.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima 25.03.2019.

Usjevi ozimih žitrica nalaze se u fazi busanja, odnosno početka vlatanja. Njihovim pregledom ustanovljena je  prisutnost određenih vrsta korova u fazi kotiledona.

Korovi najveće štete nanose žitaricama od početka feno faze busanja pa do kraja busanja, odnosno početka vlatanja. Preporuka je pregledati usjeve i po potrebi izvršiti zaštitu ozimih žitarica od korova. Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

U rano proljetnom periodu moguće je izvršiti zaštitu primjenom slijedećih herbicida: Alister Grande, Alister New, Hussar OD, Sekator OD Tornado Forte, Tolurex 50 SC, Axial 5 EC, Granstar 75 DF, Nuance, Toscana, Trimur, Trailer, Grodyl, Biathlon 4 D, Accurate200 WG, Lancelot 450 WG, Mustang, Pallas 75 WG, Deherban Extra, Dicopur Max, Estron Extra 600 EC, Dicopur Top464 SL, Duplosan-DP, Optica Trio, Lontrel 300, Clp 300, Boss, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega. 

Nije preporučljiva primjena herbicida u usjevima koji nisu u dobroj kondiciji. Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr