MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima kukuruza

Pregledom izniklog usjeva kukuruza na terenu ustanovljene su različite faze razvoja ovisno o vremenu sadnje i položaju parcele.

U onim usjevima koji su u fazi do tri prava lista ovisno i o fazi razvoja korova moguće je koristiti neke zemljišne herbicide u smanjenim dozama koji su objavljeni u prethodnoj preporuci.

U usjevima koji su u fazi 4 i više pravih listova i gdje je jači ponik korova , kao i prisutnost višegodišnjih korova potrebno je koristiti neke od slijedećih herbicida:

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, dvornik, loboda, štir i dr. ): Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX ,Callisto 480 SC, Calaris Pro i dr.

Višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak i dr):  Banvel 480 , Motikan , Kolo 480 , Starane 250, Cambio, Callam i dr.

Travnih korovi (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) : Motivell, Kelvin OD, Trawel, Magnum, Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip  i dr.

Gotove kombinacije: Cyntel 51 WG, Task 64 WG,  Principal Pluss 66,5 WG ,Laudis, Monsoon Active, Elumis Banvel, Elumis Peak i dr.

Herbicidima u ovom tretmanu potrebno je dodavati okvašivaće.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji  u fazi kad su korovi mali (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).

Kod tretmana obavezno paziti na mogućnost zanošenja sredstva na susjedne parcele.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković, dipl. ing. agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Pregledom usjeva soje na terenu utvrđeni je različiti stadij razvoja kulture od kotiledona do prve troliske ovisno o vremenu sadnje.

U usjevima gdje nije proveden herbicidni tretman utvrđen je ponik korova i vrijeme je primjene post-em herbicida .

Potrebno je pregledati i usjeve na kojima je proveden tretman radi naknadnog ponika korova .

Za suzbijanje širokolisnih korova:Laguna75WG*, Basagran 480, Benta 480 SL,  Harmony SX, Harass 75 WG i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha      8.11.2019.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova: Pulsar, Corum i dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova : Pantera QT, TargaEC,  Leopard 5EC, Gepard 050 EC, Focus Ultra, Agil 100 EC, Fusilade Forte EC, Wish Top i  dr.

Potrebno je voditi računa o  veličini usjeva soje u post-em tretmanu kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Tretiranje provesti po mirnom vremenu kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na susjedne parcele i moguća fitotoksičnost.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.
e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Vlažno vrijeme pogoduje razvoju bolesti, pa sa prestankom oborina i porastom temperatura

treba provesti zaštitu protiv bolesti na povrtnim kulturama uz primjenu jednog od dostupnih

biostimulatora kako bi se biljkama omogućio lakši oporavak od stresnih uvjeta.

Neki od dozvoljenih fungicida po kulturama:

Krumpir: Ridomil gold MZ pepiteGalben-M, Aliette flash, Acrobat MZ, Shirlan 500 EC , Equation pro i dr.

Luk: Aliette flash, Acrobat MZ, Ortiva, Ridomil gold MZ pepite, Signum , Swich, Teldor i dr.

Krastavci: Ridomil gold MZ pepite, Ranman top, Zakeo 250, Pergado MZ, Ortiva, Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC i dr.

Paprika: Ortiva, Signum, Zakeo 250 EC, Zaftra AZT 250EC i dr.

Rajčica: Equation pro, Revus, Ranman Top, Acrobat MZ i dr.

Grah: Champion ,  Champion WG 50, Neoram WG , Pyrus 400 SC, Signum, Ortiva i dr.

Uz veliku vjerojatnost pojave bolesti moguća je i pojava štetnih insekata .Potrebno je redovito pregledavati usjeve i prema potrebi provesti tretman insekticidom koji je registriran za određenu kulturu.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.

Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju uvjete za nove primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). U navedenom su razdoblju ostvareni i povoljni  uvjeti za infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola), a također je i vrlo visok rizik od razvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea). Zbog značajnog pada temperature, u odnosu na drugu polovicu travnja, usporen je porast vinove loze.

Prognostičari i u narednim danima najavljuju nestabilno vrijeme.

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti i plamenjače za zaštitu preporučamo  pripravke  Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpet u pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.

Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju širenje bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW, Teldor SC 500 (karenca 3 dana).

Steperature tla viša od 5°C mjerena na dubini 5 cm dosegla je 430°C te tijekom sredine sunčanih dana s temperaturom iznad 16° očekujemo let i odlaganje jaja trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Preporučamo voćarima da prate njihovu brojnost iz pomoć žutih ljepljivih ploča kako bi pravovremeno obavili zaštitu.

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Količina oborine zabilježena od početka svibnja značajno je viša od višegodišnjeg prosjeka za naše područje, a već je sredinom mjeseca dostignut i broj prosječnih kišnih dana u svibnju.

Kišovito vrijeme s izrazito dugim periodima vlaženja lista omogućuju širenje krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

S obzirom na veliku količinu kiše i najavljen nastavak nestabilnog vremena preporučamo voćarima da ponove zaštitu nasada.

Za zaštitu jabuka preporučamo kombinaciju sistemičnih i preventivnih fungicida. Od sistemičnih  fungicida mogu se koristiti oni na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Od površinski fungicida nakon cvatnje jabuka mogu se koristiti oni na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari!

Let leptira i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zbog hladnog i kišnog vremena dosta razvučeno te je potrebno pratiti pojavu ubušivanja i ponoviti zaštitu.  Pri pojavi prvih mina za suzbijanje  minera preporučamo insekticide Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC ili Vertimec 018EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Pregledom usjeva pšenice na terenu utvrđeno je da će u narednom tjednu u većini  slučajeva početi klasanje.

U fazi početka cvatnje pšenice treba obaviti posljednju zaštitu kako bi se zaštitio klas od bolesti klasa (Fusarium i Microdochium) pogotovo u ovako kišnim uvjetima , a moguća je pojava i drugih bolesti koje se mogu javiti na klasu ( Septoria nodorum, Puccinia spp, Blumeria spp.).

Porastom temperature moguće je očekivati i veću pojavu ličinki crvenog žitnog balca (Oulema melanopus) i lisnih ušiju pa je potrebno provjeriti usjeve prije tretiranja protiv bolesti  i prema potrebi kombinirati tretmane.

U posljednjem tretmanu preporuka je dodati  i folijarnu prihranu i biostimulatore koji će pomoći kod temperaturnih stresova.

Preporuka je da se kod zadnjeg tretmana utroši 350 do 450 litara škropiva po ha uz dodatak okvašivaća.

Neki od fungicida za završni tretman pšenice: Ascra Xpro, Elatus Era, Opera Max, Yamato, Zamir, Topsin M 500 i dr.

Neki od dozvoljenih  insekticida : Karate Zeon, Fastac 10EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Proteus, Biscaya i dr.

Pregledom usjeva pšenoraži koji do sada nisu tretirani  protiv bolesti uočeni su simptomi žute hrđe ( Puccinia striiformis) pa treba što prije obaviti tretiranje jednim od fungicida: Priaxor, Ascra Xpro, Elatus Era, Yamato i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.
e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda!

Posljednjih sedam dana obilježilo je vrlo kišovito vrijeme i niska temperatura zraka što pogoduje razvoju sive plijesni (Botrytis cinerea) na jagodama u fazi cvatnje te osobito u dozrijevanju plodova. Rizik od sive plijesni zbog dugog zadržavanja vlage na jagodama uzgajanim na otvorenom iznosi 100%, ali zbog visoke relativne vlage i slabijeg provjetravanja ugrožene su i jagode u zaštićenim prostorima.

Pregledom jagoda uzgajanih u zaštićenim prostorima zabilježili smo i pojavu simptoma pepelnice jagode te jači napad jagodine lisne uši (Chaetosiphon fragaefolii) i koprivine grinje (Tetranychus urticae), dok je na jagodama na otvorenom na nekim lokacijama zabilježena veća populacija voćnih pipa koje oštećuju list jagode.

Prilikom odabira fungicida i prema potrebi insekticida vodite računa o karenci i maksimalno dozvoljenom broju tretiranja odabranim sredstvom!

 

Tablica 1: Fungicidi kraće karence dozvoljeni na jagodama

Naziv preparata Namjena Karenca Napomena
Pyrus 400 SC siva plijesan 3
Signum siva plijesan 3
Scala siva plijesan 3
Teldor siva plijesan 3 Jagoda na otvorenom
Switch 62,5 WG siva plijesan 7
Armicarb pepelnica jagode 1 Dozvoljen u eko proizvodnji
Quadris pepelnica jagode 3 Ne tretirati po vrućem i vjetrovitom vremenu
Ortiva pepelnica jagode 3
Zakeo pepelnica jagode 3
Zaftra AZT 250 SC pepelnica jagode 3
Zato 50 WG pepelnica jagode 3
Pointer pepelnica jagode 3
Karathane gold 350 EC pepelnica jagode 3
Crystal pepelnica jagode 3
Systhane 20 EW pepelnica jagode 3

 

Tablica 2: Insekticidi i akaricidi kraće karence dozvoljeni na jagodama

Naziv preparata Namjena Karenca Napomena
Asset lisne uši, stjenice 2 Dozvoljen u eko proizvodnji
Fastac 10 EC lisne uši, štitasti moljci 3
Decis 2,5 EC lisne uši 3
Decis 100 EC lisne uši 3
Poleci plus lisne uši, tripsi 3
Scatto lisne uši 3
Rotor super lisne uši 3
Ritmus lisne uši 3
Calypso SC480 lisne uši, octena mušica ploda 3
Vertimec PRO tripsi, koprivina grinja 3 Jagoda u zaštićenom prostoru
Milbeknock grinje 1  
Apache koprivina grinja 3 Jagoda u zaštićenom prostoru
Laser kalifornijski trips 3  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze na gotovo svim lokacijama agroklimatskih stanica palo je više od 40 litara kiše te su isprani preventivni fungicidi korišteni u zaštiti. Najveća količina kiše pala je u razdoblju od 5. do 7. svibnja te su tada i ostvareni uvjeti za prvu primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). U navedenom su razdoblju ostvareni i povoljni  uvjeti za infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola), a također je i vrlo visok rizik od razvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea). Zbog značajnog pada temperature, u odnosu na drugu polovicu travnja, usporen je porast vinove loze te on trenutno iznosi manje od jednog lista tjedno.

Tablica 1. Količina kiše zabilježena u razdoblju 26.travnja-7. svibnja

Lokalitet Količina kiše/ l/m2
Koprivnica 52
Gola 51
Novigrad Podravski 50
Virje 57
Čepelovac 64
Kozarevac 47
Carevdar 57
Križevci 39
Kalnik 103

Prognostičari i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme s dosta kiše što će omogućiti nove infekcije uzročnicima najvažnijih bolesti vinove loze.

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti i plamenjače za zaštitu preporučamo  pripravke  Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpet u pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Početak svibnja obilježilo je vrlo kišovito i hladno vrijeme, osobito u razdoblju 3.-6. svibnja. Unatoč niskoj temperaturi, zbog vrlo dugog perioda vlaženja lista, ostvareni su uvjeti za vrlo jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). S obzirom da je u navedenom periodu pala dosta velika količina kiše (Tablica 1), a prognostičari najavljuju novu, preporučamo voćarima da ponove zaštitu nasada.

Tablica 1. Količina kiše zabilježena u razdoblju 3.-6. svibnja

Lokalitet Količina kiše/ l/m2
Koprivnica 46
Gola 40
Novigrad Podravski 39
Virje 42
Čepelovac 44
Kozarevac 40
Carevdar 43
Križevci 24
Kalnik 91

Za zaštitu jabuka preporučamo kombinaciju sistemičnih i preventivnih fungicida. Od sistemičnih  fungicida mogu se koristiti oni na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Od površinski fungicida nakon cvatnje jabuka mogu se koristiti oni na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG).

Tijekom prošlog tjedna zabilježili smo početak ubušivanja gusjenica moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella), no njihova je aktivnost zbog niskih temperatura usporena. Voćarima preporučamo da pregledaju nasade te na osnovi pregleda donesu odluku o zaštiti.

U stadiju jaja za suzbijanje moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) mogu se koristiti insekticidi Runner 250 EC, Insegar 25 WP i Coragen 20 SC. Navedeni pripravci registrirani su i za suzbijanje jabučnog savijača.

Pri pojavi prvih mina za suzbijanje  minera preporučamo insekticide Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC ili Vertimec 018EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr