MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Školska shema

Shema školskog voća

Novosti u provedbi Nacionalnog programa Shema školskog voća

Konferencije su organizirane i održane kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1: Mjesto i datumi održanih promotivnih konferencija Sheme školskog voća

R. br.

MJESTO

DATUM

DVORANA

ZA ŽUPANIJE

1.

ZAGREB

6. lipnja (četvrtak) 2013.

Kino dvorana, MP, Vukovarska 78, istok

Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Karlovačka

2.

RIJEKA

10. lipnja (ponedjeljak) 2013.

TRANSADRIA d.d., Riva Boduli 1

Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Istarska

3.

OSIJEK

12. lipnja (srijeda) 2013.

HGK, Županijska komora Osijek, Europske Avenije 13

Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska

4.

SPLIT

18. lipnja (utorak) 2013.

HGK, Županijska komora Split, Ante Trumbića 4

Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

5.

DUBROVNIK

19. lipnja (srijeda) 2013.

Gradska vijećnica, Put dvori 1

Dubrovačko-neretvanska županija

6.

KOPRIVNICA

20. lipnja (četvrtak) 2013.

HGK, Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3

Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska

 

UKUPNO

6 promocija

 

21 županija

Kako je PSS odlukom ministra poljoprivrede krajem travnja 2013., a temeljem podnesenog Godišnjeg plana aktivnosti, imenovana tijelom nadležnim za komunikaciju u okviru Sheme školskog voća, obveza PSS-a je bila da pripremi promotivni materijal. U tu je svrhu napravljeno sljedeće:

 • pripremljeni su i tiskano je 6 reklamnih samostojećih postera (roll up baneri, reklamni pingvini);
 • pripremljen je Europski plakat Shema školskog voća, radna verzija, za škole, koje će sudjelovati u provedbi Sheme školskog voća školske godine 2031./2014. i koji će se tiskati nakon što APPRRR objavi konačni popis škola koje sudjeluju u Shemi (nakon 1. kolovoza 2013.), a kojim će se javnosti priopćiti da se za provedbu Sheme školskog voća koristi financijska potpora Europske unije;
 • letak, radna verzija, koji će se također tiskati kad i plakati, iz tog razloga što će dostavu tog promotivnog materijala u škole distribuirati tiskare poštom;
 • podloga za sve prezentacije, za predstavljanje Sheme.

Na konferencijama je svaki partner predstavio, putem prezentacije u trajanju od 15 – 20 minuta, ulogu svoje institucije u provedbi tog nacionalnog programa (6 prezentacija, objavljene na web stranici PSS).

Nakon konferencija održan je početkom srpnja 2013. u Zagrebu sastanak svih partnera na projektu s dobavljačima, kako bi se pojasnile neke nejasnoće oko obveza dobavljača prilikom distribucije voća i povrća, na kojem je ukazano na neke propuste u Pravilniku o provedbi Shema školskog voća te na prekratki rok za potpisivanje ugovora između škola i dobavljača.

U svrhu omogućavanja da se što više škola uključi u Shemu školskog voća već ove prve godine provedbe programa, MP je donijelo 8. srpnja 2013. novi Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 88.

Najvažnija izmjena, koju donosi novi Pravilnik, je ta da dobavljači trebaju potpisane ugovore sa školama dostaviti u APPRRR najkasnije do 1. kolovoza 2013., a prema članku 33. svi provedeni postupci i aktivnosti, kao i ugovori sklopljeni između dobavljača i škola, ostaju u primjeni i dovršit će se prema odredbama novog Pravilnika.

 

mr. sc. Višnja Šimunović,
rukovoditeljica Odsjeka za hortikulturu

Shema školskog voća – Javni poziv

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti prijavu na javni poziv – popunjeni Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za isporuku voća i povrća iz Priloga II Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća (NN 22/13, 48/13) i ostalu potrebnu dokumentaciju:

 • dokaz da je u Sudskom ili Obrtnom registru registriran za djelatnost trgovine hranom;
 • dokaz da je upisan u Upisnik trgovaca voćem i povrćem;
 •  informacije o području koje planiraju pokrivati pri isporukama voća i povrća (županija/e ili cijela Republika Hrvatska);
 • pisanu izjavu prema kojoj će:
  • u skladu s Pravilnikom koristiti voće i povrće financirano iz Sheme školskog voća za potrošnju u školama;
  • vratiti svu neopravdano isplaćenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci u skladu s člankom 6. Pravilnika ili je isplaćena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom;
  • u slučaju prijevare ili ozbiljnog nehata vratiti dodatno i iznos u visini razlike između isplaćenog iznosa i iznosa na koji je kao podnositelj zahtjeva za potporu imao pravo;
  • na zahtjev dostaviti prateće dokumente;
  • se podvrći bilo kakvoj kontroli posebno administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru.

Dodatne informacije o Shemi školskog voća možete pronaći na našim mrežnim stranicama te stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  i Ministarstva poljoprivrede.

mr. sc.  Višnja Šimunović,
rukovoditeljica Odsjeka za hortikulturu

Hortikultura, Obavijest, Školska shema, Vijest

Shema školskog voća

Program je izrađen u skladu s okvirima sheme, koja se provodi u Europskoj uniji, a s obzirom na skorašnje članstvo Hrvatske u EU, od izuzetne je važnosti kao mjera potpore sektoru voća i povrća. U tu shemu se od 2009. uključilo 25 zemalja članica EU.

Cilj tih mjera je djelovati na prehrambene navike djece školskog uzrasta tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece u nižim razredima osnovne škole, promovirajući tako zdrave prehrambene navike djece, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi te oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli.

Mjera u širem smislu ima za cilj edukaciju djece, njihovih roditelja, nastavnika i šire javnosti u smislu stvaranja zdravih prehrambenih navika, a nadležna za to, kao i za edukaciju o značaju Sheme školskog voća, pored Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jest i Poljoprivredna savjetodavna služba.

U svrhu što učinkovitije provedbe te mjere Ministarstvo poljoprivrede je donijelo i Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 22 od 22. veljače 2013. Pravilnikom se, između ostaloga, uređuju: ciljna skupina, prihvatljivi proizvodi i veličina obroka, prihvatljivi troškovi, prateće mjere i uvjeti za odobravanje potpore.

Inače, Europska komisija je za provedbu te Sheme, u sklopu proračuna za poljoprivredu EU u 2013., osigurala 1,1 milijun eura, a dodatnih 275.000 eura osigurala je RH.

Detalje možete vidjeti na linku Ministarstva poljoprivrede.slika_shema_skolsko_vo__e.jpg

 

mr. sc. Višnja Šimunović
rukovoditeljica Odsjeka