MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480, Resolva 24 H. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i  smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

   dr.sc. Mirna Ceranić

         e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođačima krumpira preporučamo tretiranje protiv plamenjače (Phytophthora infestans). Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama, a pogoduje joj toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%.

Za tretiranje se mogu upotrijebiti slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Ridomil gold MZ pepite, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Revus, Pergado MZ, Cymbal flow, Moximate 505 WP, Indomate 505 WP, Manoxanil,  Profilux*, Nautile DG, Reboot i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu (koncentričnu) pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest povrlarima

Proizvođačima povrća na otvorenom preporučamo tretiranje rajčice i krastavaca protiv plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis)  nekim od navedenih sredstava: Ridomil gold MZ pepite*, Revus, Pergado MZ, Equation Pro, Ranman Top, Orvego, Ortiva*, Zakeo 250 SC*, Zaftra AZT 250 SC* i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju plamenjaču luka (Peronospora destructor) i kod primjene na luku potreban je dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Također je potrebno pratiti pojavu štetnih insekata (lisnih uši, gusjenica, stjenica, tripsa, …) te po potrebi izvršiti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede je još 2007. godine donijelo Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) sa ciljem njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području RH. Sukladno tome, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere njenog uklanjanja.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

 

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

 

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

 

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest uzgajivačima krizantema

Sredinom zadnje dekade mjeseca lipnja započinje uzgoj krizantema na tradicionalan način, odnosno sadnja presadnica tzv. “šmitovka” na otvorene gredice, koje se naknado pokrivaju plastičnim tunelima.

Prema iskustvima iz ranijih proizvodnih sezona proizvođače krizantema pri uzgoju na otvorenim gredicama i zaštićenim prostorima redovito upozoravamo na moguću pojavu gljivičnih uzročnika bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike. Ovisno o sadržaju organske tvari u zemljištu, plodoredu i potencijalu bolesti, u vrijeme ukorjenjivanja i naglašenog početnog rasta krizantema očekujemo razvoj patoloških uzročnika venuća, odnosno truleži korijena i prizemnog dijela stabljike krizantema.

Za zaštitu krizantema protiv propadanja mladih biljčica moguće je preventivno i povremeno svakih 12-15 dana zalijevati gredice otopinom dopuštenih fungicida za primjenu u cvijeću (ukrasnom bilju) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova mjera zaštite se obavezno provodi prvih 40-tak dana nakon sadnje, naročito ako se krizanteme često uzgajaju na istoj površini a nije obavljena kemijska sterilizacija zemljišta.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Među bolestima nadzemnih organa krizantema tijekom srpnja se obično prvo pojavljuju simptomi smeđe (Septoria) i crne ili koncentrične (Alternaria) pjegavosti lišća, odnosno vrste kojima odgovaraju visoke temperature i povišena vlažnost zraka.

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno 20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Železna Gora, Belica, Sveti Juraj u Trnju), a pritom je mjesečna temperatura zraka bila u višegodišnjim prosjecima (18,5°C)!

Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je devet dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih sedam dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Danas očekujemo ponovno vruće i sparno vrijeme (31°C), a naknadno u narednoj noći ili tijekom sutrašnjeg jutra moguće padaline (oko 10 mm)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgajaju krizanteme. U jutarnjim su satima česte sumaglice i u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca), a posebice uz riječne doline (i blizine akumulacijskih jezera na rijeci Dravi).

Mogući vremenski uvjeti u narednom razdoblju s povremenim ljetnim oborinama, povišenom vlagom zraka, dugotrajnim vlaženjem biljaka (rosa) i najvišim dnevnim temperaturama u rasponu 26-30°C potencijalno pogoduju ranijoj pojava najopasnije bolesti krizantema: bijele hrđe (Puccinia horiana)!

 

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla, početkom i tijekom srpnja obično bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus, Nezara)), a vrlo topli ljetni dani (ali pri nižoj vlažnosti zraka) povećavaju opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za početno suzbijanje lisnih uši (Aphidae) i štetnih stjenica preporučujemo koristiti neke od insekticida registriranih za primjenu u cvijeću (ukrasnom bilju) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Iznad biljaka vješati žute i plave ljepljive ploče, te redovito pratiti populaciju cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella), naročito u zaštićenim prostorima!

 

Ako se pri uzgoju krizantema na otvorenim gredicama tijekom početnog rasta i razvoja umjesto sustava kap na kap koristi metoda navodnjavanja “kišenjem”, odnosno ako tijekom srpnja – početkom kolovoza zabilježimo učestalije kiše tada već početkom ili sredinom kolovoza možemo uočiti štete od lisne nematode krizantema (Aphelenchoides ritzema-bosi). Ova se nematoda ranije vrlo uspješno suzbijala prskanjem i zalijevanjem neki sistemnih organo-fosfornih pripravaka, ali zadnjih godina postaje sve veći problem pri uzgoju krizanteme na otvorenim gredicama u vlažnim sezonama tijekom početnog rasta krizantema. Od 2017. u našoj je zemlji registriran pripravak fluopiram kao nematocid za primjenu u povrćarstvu kroz sustav navodnjavanja kapanjem (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Voditi računa o novijim spoznajama razvoja rezistentnosti ili otpornosti neželjenih organizama na neka sredstva za zaštitu bilja! Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %), avermektina (abamektin) (100 %) i tiametoksama! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu krizantema zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr).

 

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Prije gotovo mjesec dana (3.6. 2020.) tržnim proizvođačima plodovitog povrća (rajčica, paprika, krastavci) (ali također za vlastite potrebe) uputili smo preporuke za preventivne mjere zaštite od dominantnih uzročnika bolesti i štetnika. U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.), stoga smo posebne preporuke posljednjih mjesec dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (5.6., 25.6. 2020.), krumpira (1.6., 12.6., 23.6. i 30.6. 2020.), te lukovičastog (10.6., 18.6. i 29.6. 2020.), te korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (16.6. 2020.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti plodovitog povrća u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.945 minuta 18,93°C
Trnovčak 110,0 mm 8.270 minuta 18,62°C
Mursko Središće 117,8 mm 20.310 minuta 18,94°C
Novakovec 66,0 mm 14.875 minuta 18,93°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 9.100 minuta 18,90°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.355 minuta 19,28°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je osam dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih sedam dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

U naredna dva danima očekujemo ponovno temperature 28-31°C, a naknadno u noći 2./3. srpnja ponovno moguće padaline (oko 15 mm)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgaja plodovito povrće (npr. rajčica, salatni krastavci). U jutarnjim su satima česte sumaglice i u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca), a posebice uz riječne doline (i blizine akumulacijskih jezera na rijeci Dravi) VAŽNO: Još početkom lipnja o.g. (06.-10.6. 2020.) primijećeni su prvi simptomi plamenjače (Phytophthora), baršunaste plijesni (Fulvia) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) u na lišću rajčice uzgajanoj u plastenicima u središnjem dijelu Međimurja! Nakon svakodnevnih oborina u danima 14.-21.6. 2020. snažnije se pojevila i siva plijesan (Botrytis) na plodovima, cvjetovima, lišću i stabljikama rajčice! Osjetljivost hobrida značajno utječe na pojavu i razvoj navedenih gljivičnih bolesti rajčice! Berba rajčice u negrijanim plastenicima traje od sredine i zadnje dekade mjeseca lipnja o.g., pa tijekom dozrijevanja plodova rajčice preporučujemo provoditi mjere zaštite protiv uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans) primjenom dopuštenih fungicida sa propisanim kraćim karencama (3-4 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili korištenjem mikrobioloških pripravaka (Bacillus subtilis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. pojavljuju u većoj mjeri znakovi sive plijesni (Botrytis cinerea) pri zaštićenom uzgoju rajčica u plastenicima. Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. siva plijesan, pepelnica, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.). Prema potrebi (svakako nakon prvih simptoma bolesti) preporučujemo nastaviti s usmjerenim mjerama primjene fungicide izborom mogućih pripravaka dopuštenih u rajčici za suzbijanje navedenih neželjenih promjena u zaštićenim prostorima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim novijim spoznajama.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida sa propisanim kraćim karencama (K = 3 dana). Također, na otvorenom gredicama pri uzgoju malih krastavca (kornišonima) u zaštitama koristiti fungicide kraće karence (3-4 dana), jer već neko vrijeme traje vrijeme dozrijevanja i berbe plodova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima paprike moguće je u prvom dijelu vegetacije primijeniti fungicide za suzbijanje plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (Phytophthora capsici)(zalijevanjem), odnosno folijarnim prskanjem radi suzbijanja pepelnice, plijesni, pjegavosti i truleži (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Toplo i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, fitofagne stjenice, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Prema potrebi obaviti mjere usmjerene zaštite izborom dopuštenih insekticida (akaricida)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Na biljkama rajčice u negrijanim plastenicima već s krajem druge dekade mjeseca lipnja pronalazimo prve stakleničke grinje (Tetranychus urticae)!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) potrebno redovito preventivno suzbijanje radi sprječavanja prenošenja virusa TSWV)! Na osjetljivim hibridima potrebno je suzbijati već početnu populaciju u cvjetovima dopuštenim insekticidima kraće karence (do 7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Štete od kalifornijskog tripsa i virusa TSWV na usjevima paprike proizvođači dojavljuju od zadnjeg tjedna mjeseca lipnja o.g.!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %), avermektina (abamektin) (100 %) i tiametoksama! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr), ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla.

Uz korijenasto-gomoljasto povrće (mrkva, peršin, pastrnjak, cikla, krumpir) uz okućnice se još uzgajaju kupusnjače, različite salate, mahunarke (grah , mahune), lukovičasto povrće (crveni, bijeli luk, poriluk) i plodovito povrće (rajčica, krastavci kornišoni i salatni te paprika). Dominantan problem pri takvom uzgoju su lisne uši (Aphidae) (gotovo uvijek jače napadaju papriku, grah i ciklu), različite vrste gusjenica (npr. Mamestra, Pieris) (najčešće na kupusnjačama), zadnjih godina i fitofagne stjenice (Nezara viridula), te uzročnici bolesti među kojima u kišnim sezonama najveće štete bilježimo od plamenjača (Peronospora, Phytophthora) (na luku, krastavcima, krumpiru, rajčici) i specifične gangrene korijenova vrata (Phytophthora) pri uzgoju hibrida paprike tipa babura.

Manji broj kućanstva posjeduje i plastenike različite izvedbe, gdje se uzgoj povrća ponavlja iz godine u godinu. Pri takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclerotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama (upute za zaštitu povrtnih kupusnjača, krumpira, korijenastog povrća, te lukovičastih vrsta objavljene su u više navrata tijekom zadnjih mjesec dana)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Potreba je obratiti pozornost na pojavu leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Odrasli leptir odlaže jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, te na kraju izgriza cijelo lisno tkivo. Gusjenice su zelene boje, sitne zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. U jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Moguće je pratiti let odraslih leptira pomoću žutih ljepljivih pločama, a kad se utvrdi masovna pojava leptira potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica. Kada se utvrde prve gusjenice može se primijeniti jedan  od insekticida uz okvašivač za bolje prianjanje na list:

Alverde, Affirm, Cytrin Max, Direkt SC, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL.

 

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovice pozemljuše, buhač, ostale štetne gusjenice…).

 

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: Closer, Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Karate Zeon, Chesse 50 WG. 

 

Zbog najavljenog nestabilnog vremena postoji opasnost pojave i širenja bolesti (koncentrična i prstenasta pjegavost) u kupusu. Preporuka je obaviti zaštitu fungicidima neposredno prije najavljenih oborina. Može se koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

 

Protiv plamenjače i bakterioza mogu se koristiti bakreni pripravci: Bordoška juha Caffaro 20 WP,  Neoram WG, Rame Caffaro 32 WP (fitiotoksičan za kupus prije formiranja glavica). Bakrene pripravke ne miješati sa drugim pripravcima.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednicima koji su bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila  rane koje su sada  postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

 

U vinogradima stradalima od tuče  preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP,   Shavit F, Galben F, Forum star, Mikal pemium F, Pergado F   za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola)  te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) poput Domark ME, Dynali EC, Collis,  Luna Experience SC, Folicur EW 250 i dr. 

 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovu kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG  ili  Kastor.

 

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i  neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

 

Preporuča  se da  preparate  primjene u roku od 24 sata od nastale štete, također radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da  primjena  biostimulatora  ponovi kroz  5-7 dana.

 

Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako će te koristiti bakrene preparate. Također kod izbora biostimulatora  pazite na mogućnost miješanja sa zaštitnim sredstvima.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na veći je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.), stoga smo tržnim proizvođačima krumpira u tri navrata  posljednjih trideset dana (01.6., 12.6. i 23.6.) uputili upozorenje od mogućeg razvoja neželjenih promjena cime!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti cime krumpira u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.675 minuta 18,71°C
Trnovčak 110,0 mm 8.100 minuta 18,45°C
Mursko Središće 117,8 mm 19.945 minuta 18,75°C
Novakovec 66,0 mm 14.205 minuta 18,74°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 8.865 minuta 18,71°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.190 minuta 19,08°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Posljednja uputa tržnim proizvođačima krumpira je upućena prije samo sedam dana (23.6. 2020.).

U proteklih je sedam dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih šest dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Tijekom jučerašnjeg popodneva je najavljeno i zabilježeno grmljavinsko nevrijeme, s jačim vjetrom i oborinama koje su gotovo na svim mjernim mjestima bile >15 mm! U naredna dva danima očekujemo ponovno temperature 28-31°C, a naknadno krajem tjedna ponovno moguće padaline!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja (Belica, Pribislavec, Mursko Središće) u danima 26.-28. lipnja o.g. zdravstveno stanje cime dominantnih sorata krumpira je ocijenjeno dobro (npr. Arizona, Bellarosa, Esmee, Vineta, Severina, Rosi i dr.). Dominantna neželjena pojava na sortama kraće vegetacije je žućenje i palež cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja koje smo zabilježili još u danima 12.-14. lipnja o.g.! Započinje berba i vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba i dr.).

VAŽNO: Ukoliko se obistine najave o novim oborinama krajem ovog tjedna (2.-3. srpnja o.g.) moguća je pojava novih “žarišta” najopasnije bolesti cime i gomolja krumpira: plamenjače (Phytophthora infestans)! Jače su ugrožena krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje duže stoji površinska voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Jače su osjetljive na bolest ranije (srednje-rane) i bujnije sorte krumpira (npr. Riviera, Bellarosa, Arizona, Vineta, Sylvana, Sunita…)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti)! Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-12 dana!! U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Također, vrlo su povoljni meteorološki uvjeti za naknadni razvoj i druge bolesti cime koju pronalazimo na većini polja od prvog tjedna mjeseca lipnja o.g.: koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): dnevne su vrijednosti prognoznog modela “TomCast” posljednjih osam dana nadalje 2-3, pa njihova ukupna mjesečna suma u lipnju o.g. iznosi 53!

Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

 

 

Na osjetljivim sortama krumpira na koncentričnu pjegavost (Alternaria) u mjerama zaštite koristiti kombinirane fungicide, registrirani za istovremeno suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i “tank-mix” kombinaciju fungicida registriranih za suzbijanje plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) cime krumpira!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

U narednom razdoblju pratiti pojavu druge generacije krumpirove zlatice. Na većini polja primjena insekticida krajem lipnja i početkom srpnja o.g. nije potrebna!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 15 dana. U tom periodu pale su mjestimice manje količine kiše. Zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose te najavljenih nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

Od dozvoljenih fungicida mogu se koristiti: Fantic M, Galben M; Alfil Duplo, Filal Double; Galben C, Fantic A;  Acrobat MZ WG; Equation PRO; Ridomil Gold MZ Pepite, Armetil M; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Pergado MZ; Ranman 400 SC, Ranman Top; Zignal Super; Cymbal Flow; Cursate B WG i dr.

 

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) su: Difcor, Narita, Ortiva, Tazer, Signum.

 

Fungicidi koji djeluju na obadvije navedene bolesti su: Acrobat MZ, Cursate B WG, Profilux, Zignal Super, Polyram DF, Electis i dr.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu   bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr