Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Vrlo kišovito u Međimurju je bilo od sredine svibnja do sredine lipnja o.g. (tada je tijekom 20 kišnih dana zabilježeno 170 ili nešto više mm oborina), ali već od zadnje dekade proteklog mjeseca dominiraju vrući ljetni dani, najčešće s dnevnim vrijednostima 28,3-34,6°C! U prva četiri srpanjska dana temperature zraka su bile nešto manje od očekivanog prosjeka, ali posljednjih pet dana ponovno rastu na vrijednosti 31,5-36,7°C! U narednih tjedan dana nadalje očekujemo visoke ljetne visoke vrijednosti temperature zraka 35-37°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti cikle i šećerne repe u prvoj dekadi srpnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 11.7. 2024. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  8,0 mm 1.240 minuta 64,00 % 22,88°C
M. Središće 6,4 mm 1.785 minuta 73,20 % 22,78°C
Donja Dubrava 17,8 mm 3.565 minuta 66,65 % 22,78°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Već u drugoj polovici proteklog mjeseca lipnja o.g. na nezaštićenim usjevima cikle pronalazimo prve simptome pjegavosti lista (Cercospora)! Na većini Županijskih mjernih mjesta u prvoj dekadi srpnja je zabilježeno značajno manje oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka (vidi Tablicu 1.), pa je povrtne usjeve u polju potrebno navodnjavati!

U narednom razdoblju zbog vrlo vrućih dana (>34°C) jaču pojavu pjegavosti lišća (Cercospora beticola) očekujemo samo na poljima ili gredicama usjeva cikle koja se navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) tek u prvim danima ovog mjeseca postojala je veća opasnost za primarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Ali, zbog vrlo visokih temperatura zraka i jačeg UV zračenja nakon 7. srpnja o.g. opasnost je značajno manja na poljima koja se ne navodnjavaju kišenjem (orošavanjem)!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva na poljima koja se navodnjavaju, te prema potrebi provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

Naredni vrlo vrući ljetni dani s najvišim dnevnim vrijednostima 34-27°C i toplim jutrima (19-20°C), bez ili sa kratkotrajnom rosom, manje pogoduju naknadnom razvoju lisne pjegavosti!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U navodnjavanim usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis