Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa tržnim proizvođačima krumpira upućena je prije deset dana (24.6. 2024.). U proteklom je razdoblju započelo vađenja ranih sorata konzumnog krumpira, ali cimu sorti srednje duge i kasnije vegetacije namijenjene skladištenju treba redovito zdravstveno pregledavati i provoditi mjere usmjerene zaštite.

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u proteklom mjesecu lipnju 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  55,8 mm 7.160 minuta 68,00 % 21,30°C
Mursko Središće 50,0 mm 7.985 minuta 74,87 % 21,31°C
Donja Dubrava 58,8 mm 12.305 minuta 67,37 % 21,82°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prvim danima srpnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 04.7. 2024. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  7,6 mm 1.240 minuta 69,00 % 18,58°C
Mursko Središće 6,2 mm 1.085 minuta 81,36 % 18,57°C
Donja Dubrava 17,8 mm 1.270 minuta 74,21 % 18,46°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

U protekla je dva tjedna zabilježeno vrlo vruće ili toplo i vrlo sparno razdoblje uz ne previše oborina (u drugoj polovici proteklog lipnja značajnijih oborina u Međimurju nismo zabilježili)! U zadnjoj su dekadi lipnja dominirali vrući ljetni dani, najčešće s dnevnim vrijednostima 28,3-34,6°C! U prva tri srpanjska dana temperature zraka su manje od očekivanog prosjeka, te je početkom ovog mjeseca, gotovo nakon tri tjedna, na većini mjesta zabilježena kiša u količini većoj od 10 mm! Jutra su posljednja dva dana nešto svježija s minimalnim vrijednostima 11,9-13,2°C!

U narednih tjedan dana ponovno očekujemo rast temperatura zraka na ljetne vrijednosti 30-33°C, a nove oborine moguće tek od sredine idućeg tjedna (10.7./11.7.)!

Uvjeti za razvoj dominantnih bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u proteklih 10-ak dana su bili različiti: malo manje povoljni za krumpirovu plijesan (Phytophthora) a puno povoljniji za koncentričnu pjegavost (Alternaria)!

Tablica 3. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) mjereno od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”)(do 04.7. 2024. u 6.00 h):

Razdoblje/Bolest Mjeseci Ukupno
IV V VI VII
*Phytophthora 0 26 32 2 60
**Alternaria 1 26 32 4 63

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

Zdravstvenim pregledima cime krumpira na više lokaliteta u središnjem dijelu Međimurja u proteklom razdoblju je ocijenjeno različito: cima ranijih sorti jače oštećeno od visokih temperatura zabilježenih u danima 26.6.-30.6. 2024. (npr. Riviera, Primabelle, Adora), dok je zdravstveno stanje cime ostalih sorti još uvijek zadovoljavajuće. U sortnim pokusima sa 39 različitih sorti krumpira u središnjem je dijelu Međimurja (Belica) zdravstveno stanje je dana 02.7. 2024. ocijenjeno najvećim dijelom zadovoljavajuće (npr. Albertine, Alouette, Arizona, Camelia, Chester, Colomba, Corazon, Corinna, Donata, Esmee, Fajah, Jolene, Karelia, Larisa, Leonore, Libra, Lucinda, Lugano, Marlie, Memphis, Napoleon, Noblesse, Otolia, Palace, Paradiso, Primabelle, Rashida, Red Sonia, Riviera, Rudolph, Sanibel, Sidney, Sunita, Sunred, Sylvana, Theresa, Virginia, Vogue i dr.). U poljskom mikro-pokusu u Murskom Središću zdravstveno stanje cime na dijelovima gdje su primijenjene visoko djelotvorne tvari protiv plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) sa folijarnim bio-stimulatorima i naknadno s makro– i mikro– hranjivima je dobro (ukupno je od 27.5.-28.6. 2026. provedeno šest usmjerenih aplikacija)(istraživane su slijedeće djelatne tvari u različitim kombinacijama i količinama: amisulbrom, azoksistrobin, bakar-hidroksid & cimoksanil, ciazofamid, cimoksanil, cimoksanil & zoksamid, difenkonazol, fluksapiroksad & difenkonazol, fluopikolid & propamokarb, kalijevi-fosfonati, mandipropamid, piraklostrobin & boskalid, propamokarb & cimoksanil, zoksamid & oksatiapiprolin)! Nekim su članovima mikro-pokusa folijarno dodavana i (bio)gnojiva (npr. aminokiseline, biljni hormoni, ME; aminokiseline i peptidi, organski ugljik; dušik, kalijev-oksid i aminokiseline; dušik, fosfor, kalij, magnezij, cink; kalcij, magnezij, bor)! Na netretiranom je dijelu plamenjača (Phytophthora) uništila najveći dio cime (>95 %) na pokusnim sortama Esmee i Arizona, dok je sorta Manitou nešto manje zaražena! Posljednjih se 10-ak dana u mikro-pokusu jače razvija i koncentrična pjegavost (Alternaria)!

Također, visoke temperature zraka u danima 17.6.-21.6. 2024. jače su oštetile cimu krumpira sorte Esmee koja je bila kvalitetno zaštićena fungicidima od uzročnika bolesti (Phytophthora, Alternaria), ali nisu bila dodavana folijarna (bio)gnojiva!

VAŽNO: U prve dvije dekade proteklog mjeseca lipnja zabilježeni nešto povoljniji uvjeti za razvoj plamenjače (Phytophthora), a tek od zadnje dekade lipnja povoljniji su uvjeti razvoju koncentrične pjegavosti (Alternaria)! Na slabije zaštićenim poljima plamenjača (Phytophthora) je uništila cimu krumpira do sredine lipnja o.g.! Dnevne su vrijednosti prognoznog modela “TomCast” tijekom svibnja i lipnja 2024. najčešće 2-3, pa njihova ukupna suma u tom razdoblju iznosi čak 60-63 (vidi Tablicu 3.) (nakon svake sume 15-25 potrebno je ponoviti zaštitu cime kod osjetljivih sorti krumpira)!

 Na sortama stolnog krumpira srednje-kasnije epohe dozrijevanja (npr. Camelia, Bellarosa, Vineta, Memphis, Manitou, Lucinda, Esmee i dr.) i usjevima za industrijsku preradu (“čips”) (npr. Arsenal, Opal i dr.) nadalje treba provoditi redoviti zdravstveni nadzor i poduzimati usmjerene mjere zaštite! Razmake između aplikacija u narednom preporučujemo provoditi svakih 10-12 dana!! Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

U posljednjih tjedan dana bilježimo i pojačanu “aktivnost” odraslih oblika druge (ljetne) populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)! Pri vrlo toplom vremenu i temperaturama 25°C razvoj jaja krumpirove zlatice traje vrlo kratko (5 dana), pa preporučujemo redovito pratiti masovniju i pojavu ličinki iz odloženih jaja, te provoditi njihovo usmjereno suzbijane!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

Također, na većini lokaliteta ponovno bilježimo ljetnu pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula) i njihovih ličinki! Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah, krastavci, tikvice)!, a ove sezone je već zabilježena njihova štetnost sredinom lipnja! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

Zbog opasnosti insekticida na pčele, primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Preporučujemo i dodavati folijarna hranjiva topiva u vodi s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva, naročito na parcelama i sortama krumpira koja se planiraju ujesen skladištiti!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis