Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana (17.06. 2024.)! U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, ali na većini međimurskih mjernih lokaliteta zabilježena je tek polovica očekivanih padalina (vidi Tablicu 1.). U drugom lipanjskom dijelu dominirali su topli ili vrući i sparni dani, a oborina je u tom razdoblju bilo svega 2,4 mm (Železna Gora) do 12,2 mm (Mursko Središće)! Svi dani u drugom lipanjskom dijelu imali su najviše vrijednosti temperature zraka u hladovini uglavnom u rasponu 26,6-34,6°C (pritom je osam dana imalo vrijednosti >30°C)! Prema najavama jučer je na svim mjernim mjestima zabilježeno 6,0-17,4 mm kiše (više je oborina padalo u istočnom dijelu Županije)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u proteklom mjesecu lipnju 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  55,8 mm 7.160 minuta 68,00 % 21,30°C
Mursko Središće 50,0 mm 7.985 minuta 74,87 % 21,31°C
Donja Dubrava 58,8 mm 12.305 minuta 67,37 % 21,82°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U naredna 2-3 dana najviše će temperature biti do 26C, a tijekom narednog vikenda ponovno vrlo vruće (32-33°C) i sparno (dnevne su vrijednosti posljednjih desetak dana uz riječne doline najčešće u rasponu 68-84 %)!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na uzročnike bolesti i uputa: na nezaštićenim stablima jabuka pri različitim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Županije u sorata Idared i Zlatni delišes razdoblja zabilježene su vrlo jake zaraze lišća od uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) a pojavljuje se zvjezdasta pjegavost (Marssonina) (uz otpadanje jače oboljelog lišća)! Visoke temperature, sparina i jutarnja rosa nadalje pogoduju uzročnicima krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera)!  Od drugih bolesti veća opasnost postoji od pojave i razvoja gorke truleži (Colletotrichum), alternarijska pjegavost (Alternaria) i smeđa trulež (Monilinia) (naročito u nasadima koji se tijekom ljeta navodnjavaju kišenjem)!

U narednom razdoblju od početka srpnja već traje ili započinje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju tretirati sredstvima za zaštitu bilja.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek pogoduje snažnom sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka! Stoga u ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). Zadnjih se sezona pojavljuju i “novije” bolesti: alternarijska pjegavost i trulež plodova (Alternaria spp.), a od 2016. u plantažnim nasadima (kod sorata Jonagored, Zlatni delišes) pronalazili smo i zvjezdastu pjegavost (Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo sredinom i/ili krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili dodatne trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ovog mjeseca moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme tijekom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na štetne organizme: Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) u drugoj polovici lipnja neprekidno traje, a jače otpadanje “crvljivih” plodove na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka (npr. Bjeličnik) zabilježili smo svih dana druge polovice lipnja u središnjem dijelu Međimurja! U nasadima jabuke je stalan let breskvina savijača (Cydia molesta) i pojedinih vrsta savijača kožice ploda (npr. Archips) (vidi Tablicu 3.)!

U ranijim smo uputama naglašavali da u nasadima izraženijeg porasta mladica (ako nije korišten regulator rasta) od štetnih organizama životinjskog podrijetla očekujemo pojačanu brojnost fizioloških nametnika: različitih vrsta uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis)! Porastom temperatura u drugoj polovici lipnja bilježimo pojačanu brojnosti crvenog voćnog pauka (Panonychus), naročito u nasadima gdje nije usmjereno suzbijan tijekom mjeseca svibnja! Od druge polovice proteklog mjeseca započeo je let druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)!

U narednom razdoblju nadalje je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  i nekih fizioloških nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vidi Tablicu 2. i Tablicu 3.)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u drugoj polovici mjeseca lipnja o.g. (15.6.-30.6. 2024.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,2 0,6 4,2 4,3 0,06 0,0

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, primjena insekticida protiv tehnoloških štetnika jabuke također je preporučljiva početkom mjeseca srpnja) (zbog populacije breskvina savijača i nekih vrsta savijača kožice ploda jabuka)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) redovito u ljetnom razdoblju kontrolirati na populaciju ovog nametnika (vidi Tablicu 2.) (naročito u nasadima gdje nisu korišteni specifični akaricidi prema ranijim uputama).  Moguća je pojava i drugih vrsta fito-fagnih grinja (npr. Aculus, Tetranychus)! Visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis