Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira od uzročnika bolesti i štetnika upućena je prije deset dana (14.6. 2024.). U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, ali na većini županijskih mjernih lokaliteta isto nije slučaj u 2024. sezoni (vidi Tablicu 1.). U drugoj polovici ovog mjeseca dominiraju topli ili vrući i sparni dani, a prema najavama proteklog tjedna je zabilježen drugi ovogodišnji “toplinski udar” s najvišim dnevnim vrijednostima koje su u danima 17.6.-21.6. 2024. bile rasponu 30,2°-33,7°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prve dvije i pol dekade mjeseca lipnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 24.6. 2024. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  53,4 mm 6.140 minuta 69,00 % 20,52°C
Mursko Središće 40,4 mm 5.990 minuta 75,16 % 20,53°C
Donja Dubrava 52,4 mm 8.865 minuta 67,37 % 21,14°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Proteklog vikenda tek je u istočnom i središnjem Međimurju zabilježeno malo kiše (1,2-2,6 mm), nadalje će biti vruće (29-31°C) i sparno, a manje količine oborine (5-7 mm) očekujemo sredinom ovog tjedna (26.6.) i moguće krajem mjeseca (29.6.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na nekim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Dravu, na slabije zaštićenim ili netretiranim poljima sa vrlo ranim i srednje ranim sortama krumpira (npr. Riviera, Colomba, Esmee, Arizona), plamenjača (Phytophthora infestans) je uništila nezaštićenu cimu! Osim plamenjače krumpira pronalazimo sve više simptoma koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): na nekim poljima i osjetljivim sortama istovremeno su u jačoj mjeri prisutne obje bolesti cime krumpira (npr. Arizona)! Nakon prvog tjedna ovog mjeseca plamenjaču (Phytophthora) i koncentričnu pjegavost (Alternaria) također pronalazimo na biljkama rajčice uzgajanim u zaštićenim prostorima (plastenicima) i otvorenim gredicama. Zbog visokih temperatura na nekim se sortama i lokalitetima javljaju simptomi  paleži cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (npr. Esmee i dr.) (naročito nakon 19.6.!). Posljednjih 10-ak dana započinje berba i vađenje gomolja vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba, Primabelle i dr.).

VAŽNO: Nadalje se nastavlja povoljno razdoblje za razvoj plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria). Održavanju plamenjače u krumpirištima, unatoč visokim temperaturama zabilježenih proteklog tjedna (17.6.-21.6.), pogoduju visoka vlažnost zraka i blizina vodenih površina (riječne doline uz Muru i Dravu)! Od početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 24 (vidi Tablicu 2.)! U poljskim mikro-pokusima ova se bolest naviše širi na osjetljivim sortama krumpira (npr. Jolene, Lucinda, Arizona, Canbera, Larissa, Constance, Lugano i dr.)! Stoga je u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja na takvim poljima potrebno nastaviti suzbijanje ove bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tablica 2. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) mjereno od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”)(do 24.6. 2024. u 6.00 h):

Razdoblje/Bolest Travanj (IV) Svibanj (V) Lipanj (VI) Ukupno
*Phytophthora 0 26 21 47
**Alternaria 1 26 24 51

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

U ovogodišnjem poljskom mikro-pokusu na tri sorte krumpira (Esmee, Arizona, Manitou) sa 12 članova pokusa na netretiranom je dijelu plamenjača (Phytophthora) u danima 14.6.-23.6. 2024. uništila >80 % cime na sortama Esmee i Arizona! Svim članovima pokusa dobivena je odlična djelotvornost sa pet usmjerenih aplikacija i 600 litara utrošenih škropiva/ha! Također, na sorti Esmee je jučer (23.6.) očitan značajan negativan utjecaj visokih temperatura i štetnog UV zračenja na dijelu gdje fungicidima nisu dodavana folijarna (bio)gnojiva!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria): posebice na poljima sa navodnjavanjem (kišenjem, orošavanjem) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti) (nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-ak dana (na poljima i sortama gdje je vidljiva plamenjača krumpira – Phytophthora razmaci tretiranja ne smiju biti veći 5-7 dana)!!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

Na većini polja gdje je krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) suzbijana krajem svibnja i početkom lipnja trenutno primjena insekticida nije potrebna, ali na nekim sortama i parcelama proteklih smo dana ponovno uočili jajna legla ovog štetnika!

Na lokalitetu s poljskim mikro-pokusima (Mursko Središće, Šenkovec) već smo proteklim uputama najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Proteklih su godina jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

 

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis