Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike u lipnju omogućile su zarazu vinove loze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

U idućem periodu očekuje se vrlo visoke dnevne temperature, a u idućem tjednu kišni period koji će doprinijeti daljnjem širenju bolesti.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače preporuča se koristiti:

Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Metomorf F, Profiler, Magma triple, Momentum trio, Zorvec Vinabel, Orondis, Pergado F i druge.

Za zaštitu vinove loze od pepelnice preporuča se koristiti:

Dynali, Luna experience, Revyona, Mistic EC, Colis SC, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME i drugi.

Obzirom da se očekuje visoke dnevne temperature, nije preporučljivo koristit preparate na bazi sumpora, jer isti mogu na temperaturama višim od 25 °C izazvati fototoksičnost.

Posjednici vinograda trebaju nakon 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja ponoviti prskanje protiv američkog cvrčka dozvoljenim preparatima.

Populacija grinja , crvenog pauka i tripsa u nasadima je visoka te se po potrebi može koristiti Vertimec uz dodatak okvašivača.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan naćin uz prateći list.

                                                                                         Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                                         sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Pripremi za ispis