Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Zbog veće količine oborina u zadnjem tjednu mjeseca svibnja i prvom tjednu mjeseca lipnja o.g. (od 72,6 do 86,7 mm) u danima 27.5. i 04.6. 2024. upućene su preporuke vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o preventivnim mjerama zaštite početkom ljeta!

Nakon mjeseca svibnja, iznadprosječno vlažno, toplo i sparno razdoblje nastavljeno je i tijekom prve polovice mjeseca lipnja: od početka mjeseca zabilježeno je osam kišnih dana, ali ukupne oborine nisu dosegnule polumjesečni prosjek (dosadašnjih je lipanjskih oborina zabilježeno od 39,2 mm do 53,4 mm ali zadržavanje vlage na biljnim dijelovima trajalo je na većini mjernih mjesta >5.600 minuta)! Prosječna mjesečna vlažnost zraka iznosi 73-79 % (vidi Tablicu 1.)! U narednim danima očekujemo vrlo vruće (31-34°C) i sparno razdoblje!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 17.6. 2024. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  53,4 mm 5.780 minuta 73,00 % 19,08°C
Mursko Središće 39,2 mm 5.635 minuta 79,21 % 19,05°C
Donja Dubrava 49,8 mm 6.715 minuta 72,56 % 19,58°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Stanje u nasadima: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2024. su krastavost (Venturia) i pepelnica (Podosphaera). Sredinom mjeseca lipnja o.g. od uzročnika krastavosti (Venturia) na netretiranim je stablima jabuke (Idared, Zlatni delišeš, Jonagold) zaraza plodova apsoluta, te je započela defolijacija ili prijevremeno otpadanje jače zaraženog lišća! Također, od sekundarnih zaraza od pepelnice (Podosphaera) je napadnuta gotovo cjelokupna lisna površina vrlo osjetljive sorte jabuka Idared!

Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) sredinom lipnja o.g. pronalazimo na jabukama, kruškama, dunjama i mušmulama, uglavnom sporadično na lokalitetima uz riječne doline! Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2024.) do jučerašnjeg dana (16.6. 2024.) iznosi 1784,5°C (+210°C više nego u istom razdoblju protekle 2023. sezone)!

Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci krajem prvog tjedna lipnja o.g., a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, naredne mjere suzbijanja uzročnika bolesti planirajte u većim razmacima 13-15-ak dana! Ipak, u nasadima gdje ima simptoma krastavosti jabuke i kruške (Venturia) u prvoj polovici lipnja o.g. bilježimo šest slabijih sekundarnih zaraza iz oslobođenih konidija!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 08.3.-04.6. 2024. provedeno je četrnaest aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih, organskih i bioloških pripravaka: (bakar, dodine, metiram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, ditianon & kalijevi-fosfonati, tetrakonazol, kaptan, fluksapiroksad, trifloksistrobin & fluopiram, boskalid & piraklostrobin, Bacillus amyloliquefaciens i sumpor)!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je do početka zadnje dekade lipnja o.g. (20.6.) koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima, a prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Također, u narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla na netretiranim stablima jabuka (ljetne sorte) od kraja mjeseca svibnja o.g. (29.5.) pronalazimo prve crvljive plodova oštećene od ličinki jabučnog savijača (Cydia pomonella)! Na osjetljivim sortama gdje u ranijim aplikacijama nakon cvatnje i u drugoj polovici svibnja o.g. nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis) na vršom lišću i mladicama dominiraju jabučna zelena uš (Aphis pomi) i krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum).

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi u prvoj polovici proteklog mjeseca svibnja zbog naglog porasta temperatura u narednim danima pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji i Zlatni delišes)!

U središnjem dijelu Međimurja u prve dvije dekade mjeseca lipnja o.g. nastavljen je let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nešto veća brojnost jedne vrste leptira savijača kožice ploda (Archips) (vidi Tablicu 2.). Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma aktivnih temperatura zraka >10°C iznosi 525,7°C! Na netretiranim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Međimurja raste udio “crvljivih” plodova oštećenih ličinkama prve generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u prve dvije dekade mjeseca lipnja o.g. (01.6.-17.6. 2024.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,125 0,125 1,06 1,625 0,31 0,125

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U narednim danima samo u nasadima koji nisu opremljeni metodom konfuzije ili zbunjivanja (Isonet CTT ili RAK 3) preporučujemo nastaviti primjenu insekticida radi suzbijanja različitih gusjenica u voćnjacima (uzročnika crvljivosti plodova, savijača kožice ploda) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača primjenu insekticida radi suzbijanja drugih uročnika crvljivosti plodova (i savijača kožice plodova) bilo je potrebno obaviti krajem prvog tjedna mjeseca lipnja, ali isto nije potrebno ovih dana!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa izraženim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide koji su istovremeno učinkoviti protiv jabučnog savijača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis