Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo da je  potrebno izvršiti zaštitu nakon obilnih  oborina (od 50 l/m² pa do 80 l) od plamenjače i drugih uzročnika bolesti čim se može ući u njivu.

Nasade krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida:  Propulse, Proxanil 450 SC, Reboot, Fantic A, Carial flex, Copforce extra, Cymbal FlowZignal super, Ranman Top, Revus SC, Zakeo, Zafrta.

U nasadima rajčice protiv plamenjače (Phytophthora infestans) primijeniti: Proxanil 450 SC, Ranman Top.

Nasade  luka  potrebno je zaštiti od   uročnika bolesti plamenjačePeronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače : Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv hrđe: Argo, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Na kupusnjačama, krastavcima, mahunama i grahu potrebno je izvršiti  zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

Fungicidima na kupusnjačama i luku  dodati okvašivač.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

Pripremi za ispis