Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka, savjetujemo   nakon obilnih oborina (preko 60 l/m², ovisno o lokaciji)  izvršiti zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF( dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.)

 U nasadima višnjama i trešnjama  nakon berbe preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)  primijeniti  fungicid Captan WP 50 ili   Kastor  u kombinaciji s aminokiselinama kao anti šok terapiju.

Proizvođače  šljiva, savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti:  Captan WP 50 ili Kastor.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača ( Cydia funebrana) primijeniti jedan od  navedenih : Coragen 20  SC, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.

U nasadima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

 Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži).  Paziti na karencu za rane sorte!

 U nasadima lijeske  izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) pripravak Signum. Protiv pepelnice  (Phyllactinia corylea) primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF,  Kumulus  DF. Protiv lisnih uši primijeniti  pripravak Scatto ili Decis 100 EC ili Rotor super koji djeluju i na ljeskotoča  (Curculio nucum).

 VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis