Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo se 10 dana  ali je u tom periodu   palo više od 50 l kiše te savjetujemo  vinogradarima primjenu sistemičnih fungicida  protiv plamenjače (Plasmopara viticola), Forum Star, Ampexio, Fantic F, Pergado F, Folpan Gold, Zorvec Vinabel, Mikal Premium F, Magma Triple WG.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali,  Folicur EW 250,  Collis, Vivando, Talendo,  Stroby WG, Nativo, Topas 100 EC + pripravak na bazi močivog sumpora.

U vinogradima raniji sorti grožđa  koji ulaze u fazu pred zatvaranje grozda primijeniti i protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

Potrebno je provesti i drugo  tretiranje protiv  američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sivanto Prime, Chythrin max, Cypgold, Sumialfa 5FL, Mavrik FLO, Abanto, Krisant i dr.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis