Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Tri puta u proteklom mjesecu svibnju (09.5., 21.5., 28.5.) i ponovno prije tjedan dana (07.6.) uputili smo prve upute i naknadna upozorenja za usmjerene mjere zaštite cime krumpira, prvenstveno od uzročnika krumpirove plijesni (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria), te štetnih organizama životinjskog podrijetla (Leptinotarsa).

Nakon mjeseca svibnja, iznadprosječno vlažno, toplo i sparno razdoblje nastavljeno je i tijekom prve polovice mjeseca lipnja: u posljednja je dva tjedna zabilježeno sedam kišnih dana! Dosadašnjih je lipanjskih oborina zabilježeno od 38,2 mm do 49,8 mm a zadržavanje vlage na biljnim dijelovima trajalo je na većini mjernih mjesta >5.000 minuta! Prosječna mjesečna vlažnost zraka iznosi 73-80 % (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prvoj polovici mjeseca lipnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 14.6. 2024. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  47,2 mm 5.340 minuta 73,00 % 18,71°C
Mursko Središće 38,2 mm 5.055 minuta 80,83 % 18,69°C
Donja Dubrava 49,8 mm 5.735 minuta 74,27 % 19,20°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Posljednja su dva jutra nešto svježija, s vrijednostima temperatura uz riječne doline 8,5-9,9°C! te su uz oblačno vrijeme najviše vrijednosti bile 19-21°C! Ipak, u narednih 4-5 dana očekujemo stabilno razdoblje s porastom dnevnih temperatura na vrijednosti 27-34°C!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na nekim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Dravu, na slabije zaštićenim ili netretiranim poljima sa vrlo ranim sortama krumpira (npr. Riviera), plamenjača (Phytophthora infestans) je uništila nezaštićenu cimu! “Aktivne pjege” ove bolesti pronalazimo na više krumpirišta sa provedenim mjerama usmjerene zaštite u središnjem dijelu Međimurja. Zdravstveno stanje cime 40-tak sorata krumpira na pokusnim parcelama je dobro! Većina srednje ranih i srednje kasnih sorti krumpira je u punoj cvatnji, stadiju vrlo osjetljivom na pojavu i epidemijski razvoj uzročnika bolesti cime! Osim plamenjače krumpira pronalazimo i simptome koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): na nekim poljima i osjetljivim sortama istovremeno su u jačoj mjeri prisutne obje bolesti cime krumpira (npr. Arizona)! Zbog visokih temperatura (28,2-31,7°C) zabilježenim u danima 05.6.-09.6. 2024. na nekim se sortama i lokalitetima javljaju prvi simptomi paleži cime od štetnog UV zračenja (npr. na sortama Esmee, Manitou i dr.).

Tablica 2. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) mjereno od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”)(do 14.6. 2024. u 6.00 h):

Razdoblje/Bolest Travanj (IV) Svibanj (V) Lipanj (VI) Ukupno
*Phytophthora 0 26 19 45
**Alternaria 1 26 18 45

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

VAŽNO: U drugoj dekadi mjeseca lipnja o.g., zbog učestalih je oborine (svakodnevno u danima 10.6.-12.6.), nastavljeno je vrlo povoljno razdoblje za razvoj plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria) (vidi Tablicu 2.). Epidemijskom širenju i “održavanju” plamenjače u krumpirištima pogoduju oborine, dugotrajno vlaženje cime, visoka vlažnost zraka i blizina vodenih površina (riječne doline uz Muru i Dravu)! Također, početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline procjenjuje se vrlo velika opasnost od naknadnog širenja i ove gljivične bolesti na osjetljivim sortama krumpira (npr. Jolene, Lucinda, Arizona, Canbera, Larissa, Constance, Lugano i dr.)! Visoke temperature zraka najavljene za početak idućeg tjedna (17.6.-20.6.), uz jutarnje će rose pogodovati jačem razvoju koncentrične pjegavosti cime (Alternaria) na osjetljivim sortama krumpira!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti) (nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 7-10-ak dana (na poljima i sortama gdje je vidljiva plamenjača krumpira – Phytophthora razmaci tretiranja ne smiju biti veći 4-6 dana)!!

Posljednjih 10-ak dana započinje berba i vađenje gomolja vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba, Primabelle, Bellarosa i dr.)., pa na takvim parcelama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (3-7 dana)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

Na većini polja gdje je krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) suzbijana sredinom zadnje dekade svibnja i krajem prvog tjedna lipnja, trenutno primjena insekticida nije potrebna!

U protekloj smo uputi (07.6.) najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Proteklih su godina jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis