Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom mjeseca lipnja

Prethodna preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije šesnaest dana  (29.5. 2024.)! Nakon mjeseca svibnja, iznadprosječno vlažno, toplo i sparno razdoblje nastavljeno je i tijekom prve dekade mjeseca lipnja: u posljednja je dva tjedna zabilježeno sedam kišnih dana! Lipanjskih je oborina do jutros (13.6.) zabilježeno od 38,2 mm do 49,8 mm a zadržavanje vlage na biljnim dijelovima trajalo je na većini mjernih mjesta >5.000 minuta! Prosječna mjesečna vlažnost zraka iznosi 74-80 % (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika koštičavog voća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2024. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 13.6. 2024. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  47,2 mm 5.340 minuta 74,00 % 19,00°C
Mursko Središće 38,2 mm 5.055 minuta 80,93 % 19,10°C
Donja Dubrava 49,8 mm 5.510 minuta 74,44 % 19,57°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U narednom razdoblju očekujemo vrlo toplo i sparno razdoblje: umjerene temperature (19-26C) još naredna dva dana (14.6.-15.6.), a iduća četiri dana porast na ljetne vrijednosti 28-31°C! Padaline u dolazećim danima ne očekujemo!

Oborine u drugoj polovici i krajem svibnja, te početkom lipnja o.g., omogućuju jače naknadne (sekundarne) zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov naredni epidemijski razvoj u slabije zaštićenim nasadima ili na netretiranim stablima – npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na slabije zaštićenim i netretiranim stablima trešnje, višnje, breskve i šljive od sredine mjeseca svibnja i tijekom prve polovice mjeseca lipnja o.g. jače se razvija šupljikavost lišća (Stigmina) (zaraza je proteklih dana na netretiranim stablima i osjetljivim sortama >50 %). Veća količina oborina na nekim mjernim mjestima krajem svibnja i početkom lipnja o.g. uzrokovala je pucanje plodova trešnje u dozrijevanju i razvoj smeđe truleži (Monilinia)!

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Traje i završava berba plodova srednje kasnih sorti trešnje.

VAŽNO: Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika truleži (npr. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pythium oligandrum).

U prethodnoj smo uputi vlasnike nasada bresaka, nektarina i šljiva obavještavali o populaciji leptira breskvina savijača (Cydia molesta), breskvina moljca (Anarsia lineatella) i šljivina savijača (Cydia funebrana)! Početkom ovog tjedna (10.6.) na netretiranim mladim stablima u zapadnom dijelu Međimurja zabilježili smo pojavu ličinki uzročnika “crvljivosti” (Cydia, Anarsia) u vršnim mladicama, a tijekom jučerašnjeg dana (13.6.) u središnjem dijelu Županije  pronađeni su prvi “crvljivi” i otpali plodovi na nezaštićenim rodnim stablima breskve!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na feromonskim trapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom prve polovice mjeseca lipnja 2024. (od 01.6. do 13.6. 2024.)!:

Štetni organizam Cydia molesta Cydia funebrana Anarsia lineatella
Prosječni dnevni ulov leptira 1,9 2,3 1,4

Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Anarsia lineatella=breskvin moljac!

Još od dana 16.3.-01.4. o.g. bilježimo početni let breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana), a let prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) započeo je početkom mjeseca svibnja (03.5. 2024.)! U narednom razdoblju s porastom dnevnih temperatura zraka očekujemo jaču populaciju njihove druge generacije. Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo je 30. ožujka o.g., a prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete! Sredinom i tijekom druge polovice lipnja o.g. očekujemo brojniju pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi “crvljivosti” i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje preporučujemo u narednim danima, te naknadno na sortama kasnijeg dozrijevanja plodova krajem lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Također voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika “crvljivosti” (npr. Bacillus thuringiensis kurstaki) (K=nije primjenljivo)!

Voćare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica! Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis