Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Agroklimatološke stanice početkom mjeseca lipnja bilježe pojavu bolesti na luku i češnjaku, stoga je i dalje potrebno provoditi zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

U tablicama su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Infinito 7 dana
  Ortiva 21 dan
  Quadris 14 dana
  Neoram WG 3 dana
  Zakeo 250 SC 21 dan
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 500 7 dana
  Switch 62,5 WG 14 dana
  Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 500 7 dana

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Zakeo 250 SC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Quadris 14 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
  Difcor EC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

Insekticidi koji imaju dozvolu na luku i češnjaku, a koriste se protiv lukovog moljca, tripsa, uši su: Laser, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Cythrin max i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis