Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krastavca

Početak lipnja ove godine karakterizira promjenjivo vrijeme sa višim temperaturama, visokim relativnim vlagama i oborina. Upravo takvo vrijeme pogoduje  pojavi bolesti. Najčešće bolesti krastavca su:

– plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

– bakterioze (Pseudomonas spp.),

-pepelnice (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum),

-siva plesani (Botrytis cinerea) ovisno o temperaturama i oborinama.

– razni virusi virusnih  (CMV, ZYsV) i dr.

U tablici 1. su navedeni fungicidi koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na krastavcu.  Kod izbora preparata voditi računa o karencama te o razmacima između tretiranja što ovisno o preparatu može iznositi od 5-14 dana.

Bakreni pripravci se obično zbog duže karence primjenjuju na početku vegetacije, no provjeriti upute za svaki od navedenih pripravaka.

Tablica 1:

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  Dozvole
 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

CUPRABLAU Z 35 WG***

 

ARIONE SC ***

OXITEC 25 %HI BIO

NEORAM

 

plamenjača

uglata pjegavost lista

 

 

Krastavac

 

Krastavac u zaštićenom pros.

Krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor

Krastavac za preradu

Preparati na bazi sumpora COSAVET

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOSUL 80 DF

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

SULGRAN

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

AZUMO WG***

VISUL WG

 

pepelnica

 

 

krastavac

Azoksistrobin ORTIVA

ZAKEO 250 SC
ZAFTRA AZT 250 SC

ORTOFIN

plamenjača

 

pepelnice

krastavac zaštićeni prostor

 

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP pepelnica i krastavost ploda krastavac na otvorenom
Krezoksim-meti STROBY WG pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Krezoksim-meti

tebukonazol

NATIVO 75 WG Pepelnica krastavac
Trifloksistrobin ZATO 50 WG pepelnica krastavac
Fosetil ALIETE FLASH

AVI WG

FOSBEL 80 WG

KILATE  WG

KEYFOL WP

GOLBEX WG

GOLBEX WP

plamenjača

 

krastavac

 

 

krastavac u zaštićenom

Mandipropamid REVUS plamenjača krastavac
 

Difenkonazol

 

DIFCOR

ARGO

koncentrična pjegavost, pepelnica krastavac
Meptil-dinokap KARATHANE GOLD 350 EC pepelnica krastavac, dinja lubenica
Bupirimat NIMROD 25 EC pepelnica  krastavac,
 

Ciazofamid

 

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac, krastavac za preradu

Dimetomorf

Ametoktradin

ORVEGO plamenjača krastavac
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO plamenjača krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Ametoktradin ENERVIN SC plamenjača krastavac zaštićeni prostor
Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan krastavac u zaštićenom prostoru
Izopirazam REFLECT peplnica krastavac u zaštićenom prostoru
Fluksapiroksad SERCADIS pepelnica Krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Fluksapiroksad

Diflufenikan

SERCADIS PLUS pepelnica krastavac na otvorenom
Penkonazol KANTAREL pepelnice krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Cimoksanil CURZATE 60 WG

VITENE 45 WG

plamenjača kastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Izopirazam REFLEKT pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Kalijev hidrogen karbonat VITISAN ***

KARBICURE***

pepelnica krastavac na otvorenom
Bacillus subtilis soj IAB/BS03 FUNGISEI*** pepelnica krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Bacillus pumilus soj QST 2808 SONATA*** pepelnica krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 SERENADE ASO*** siva plijesan

fuzarijoze

krastavac zaštićeni prostor
Pythium oligandrum, SOJEVI: M1, POLYVERSUM*** pepelnica, siva plijesan krastavac i zaštićeni i otvoreni prostor
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 TAEGRO*** Pepelnica

Siva plijesan

krastavac zaštićeni prostor
Narančino ulje PREV-GOLD*** pepelnica, plamenjača

Štitasti moljci

krastavac na otvorenom

*** Dozvole u ekološkoj proizvodnji.

Potrebno je i vršiti preglede na prisutnost štetnika. Pregledom na terenu uočene su lisne uši (Aphididae),   tripsi (Thripidae) te  koprivina grinja (Tetranichus urticae), a potrebno je pratiti i  pojavu  lisnih minera (Liriomyza spp.) i štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum ).

U tablici 1 navedeni su registrirani preparati za suzbijanje štetnih insekata kod uzgoja krastavaca.

Tablice 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  

Dozvole

Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši, lisne sovice, resičari krastavac
 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

ROTOR SUPER

POLECI PLUS

RITMUS

SCATTO

DEMETRINA 25 EC

GRIAL

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

 

 

krastavac na otvorenom, u zaštićenom prostoru i za preradu

 

 

flupiradifuron SIVANTO PRIME llsne uši, štitasti moljci krastavac  zaštićeni prostor
Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši krastavac
Pirimikarb

Tau-fluvalinat

MAVRIK JET lisne uši krastavac na otvorenom
Spinetoram EXALT 25 SC tripsi krastavac
Acetamiprid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

lisne uši

 

krastavac

 

krastavac  zaštićeni prostor

 

Flonikamid TEPPEKI 500 WG lisne uši krastavac (i za preradu)
Abamektin KRAFT 18 EC

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

APACHE

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

crveni pauci, tripsi,

 

 

 

krastavac

 

 

 

Sulfoksaflor CLOSER štitasti moljci, lisne uši krastavac salatni u  trajno zaštićenom prostoru
Spinosad LASER* krastavac, kalifornijski trips, muhe lisnih minera,

sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Emamektin

Benzoat

AFFIRM sovice krastavac u zaštićenom prostoru,

 

Piriproksifen HARPUN štitasti moljac krastavac u zaštićenom prostoru,
Klorantraniliprol

Abamektin

VOLIAM TARGO Koprivina grinja, lisni mineri, sovice krastavac u zaštićenom prostoru
Piretrin ABANTO***

KRISTANTEC***

PYREGARD***

DIREKT GREEN***

Štitasti moljci krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

 

krastavac na otvorenom

Azadiraktin NEEMAZAL-T/S***

AZATIN EC***

NEEMIK TEN***

Štitasti moljci, grinje, l.uši, l.mineri i dr krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ LEPINOX PLUS***

 

DIPEL DF***

sovice krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

Krastavci zaštićeni prostor

Beauveria bassiana soj PPRI 5339 VELIFER Tripsi, štitasti moljci Krastavci u zaštićeni prostor
Mješavina terpenoida REQUIEM PRIME*** Grinje, tripsi, štitasti moljci krastavci zaštićeni prostor
Masne kiseline kalijeve soli FLIPPER *** Lisne uši, tripsi, grinje krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2025

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama s obzirom na rokove berbe.

Ukoliko nastupe izuzetno visoke temperature ili neka druga stresna situacija (pojava tuče) potrebno je koristiti neki od biostimulatora ovisno o ponudi na tržištu  i dozvoli : Tora Fusion, Amino Vital, Bioplex, Amalgerol, Fitofert LMW, Drin, Poly-Amin, Bombardieri, Fitoalgen  F, Kaishi i  Megafol dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023                                                                        

                                                                                Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                       E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis