Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke prošlo je 9 dana, u tom periodu bilo je dosta  oborina koje su isprale sredstva za zaštitu bilja, zbog navedenog i novog porasta biljnih organa u  nasadima jabuka i krušaka potrebno je ponoviti zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od preventivnih fungicida: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG, Captan 50 WP, Scab 80, Polyram DF (Dozvola vrijedi do 28.05.2024.g., prodaja zaliha moguća do 28.11.2024.g.)

U nasadima krušaka za suzbijanje ličinki kruškine buhe (Psilla pyri) primijeniti: Vertimec 018, Apache, Kraft EC uz dodatak okvašivača.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o uporabi SZB  i čuvati ju 3 godine.

Profesionalni korisnici  dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr