Obavijest vinogradarima

Nastavno na obavijest od 22.05. vinogradarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima uz redovno provođenje zaštite novog porasta. Velike količine oborina u proteklih tjedan dana (Vinodol 93,8 mm/m2, Grižane 133 mm/m2, Bakar 156,5 mm/m2, Zvoneća 79,9 mm/m2, Vrh-Krk 222,8 mm/m2, Vrbnik 167,8 mm/m2, Jurandvor 29,2 mm/m2,  Kampor 23,2 mm/m2 Lun 34,9 mm/m2, Lošinj 10,5 mm/m2) isprale su prethodno primijenjenu zaštitu!!! Uvjeti tla na dominantom uzgojnom području sada uglavnom dopuštaju mehanizirani ulazak u nasade, stoga iako cvatnja nije u potpunosti završila, vinogradari koji to još nisu, zaštitu ponoviti što prije!!!

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (Plasmopara viticola) -na dan 07.06. završava inkubacija primarne infekcije započete 01.06.; te dnevno ostvarene uvijete za sekundarne infekcije; preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja; registrirani pripravci na: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .; paziti na razmake između 2 tretiranja (izbor fungicida u tablici niže)

PEPELNICA VINOVE LOZE (Uncinula necator)- BILJEŽIMO VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI !!!posebno osjetljive tek razvijene bobice; -na dane 31.05. , 01.06., 03.06., velika vjerojatnost ostvarenja infekcije ; preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja; registrirani pripravci na: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .; paziti na razmake između 2 tretiranja (izbor fungicida u tablici niže)

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE (Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE – REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME; Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19) i Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

AMERIČKI CVRČAK (Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE – MATIČNI NASADI; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; PRAĆENJE POJAVE LIČINKI; OSTALI PREPORUKA

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19) i Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

PEPELJASTI G. MOLJAC (L. botrana) -nastavak praćenja imaga (feromonske lovke); na kontrolnim punktovima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

ŽUTI G. MOLJAC  (E. ambiquella) -nastavak praćenja imaga (feromonske lovke); na kontrolnim punktovima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

Izbor fungicida prikladan za primjenu (izvor FIS-baza na dan 07.06.):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV BROJ PRIMJENA BOLESTI
fosetil+fluopikolid PROFILER WG 3 plamenjača
 

 

fosetil

AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG, GOLBEX WG, GOLBEX WP, KEYFOL WG, KILATE WP  

 

4,4,4,3,3,3

 

 

plamenjača

folpet+dimetomorf   FORUM STAR, SPHINX EXTRA 658 WDG, METOMOR F 2, 3, 4

 

plamenjača, siva plijesan
folpet+benalksil M FANTIC F           3 plamenjača
ametoktradin+dimetomorf ORVEGO 3 plamenjača
metalaksil M+folpet FOLPAN GOLD 3 plamenjača
fosetil+folpet MIKAL FLASH 3

 

plamenjača, crna pjegavost
iprovalicarb+fosetil+folpet MIKAL PREMIUM F 3 plamenjača, crna pjegavost rozgve
ciazofamid MILDICUT 25 SC 8 plamenjača
fosetil+folpet+cimoksanil MAGMA TRIPLE, MAGMA TRIPLE WG 3 plamenjača
fosetil+folpet+cimoksanil MOMENTUM TRIO 6 plamenjača
cimoksanil+

zoksamid

REBOOT 3 plamenjača
oksatiapiprolin+

zoksamid

ZORVEC VINABEL 2 plamenjača
mandipropamid+

zoksamid

AMPEXIO 3 plamenjača
folpet+

mandipropamid

PERGADO F 4 plamenjača
krezoksim-metil+boskalid COLLIS 3 pepelnica
 

krezoksim-metil

STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA 2 pepelnica, crna trulež
krezoksim-metil+

penkonazol

DECIBEL VITIS 2 pepelnica, crna trulež
tetrakonazol DOMARK 40 ME 2 pepelnica
difenkonazol+ciflufenamid DYNALI 2 pepelnica
difenkonazol DIFCOR 3 pepelnica, crna trulež, crvena palež
tebukonazol FOLICUR EW 250 2 pepelnica
trifloksistrobin ZATO 50 WG 2 pepelnica
fluopiram+tebukonazol LUNA EXPERIENCE 3 pepelnica
metrafenon VIVANDO 3 pepelnica
ciflufenamid CYFLAMID 5 EW 2 pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 TAEGRO 10 pepelnica

Redovito pratiti novosti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS).

Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Prije primjene SZB obvezno pažljivo pročitati uputu za uporabu i pridržavati se svih navedenih uputstava, ograničenja, upozorenja te mjera zaštite zdravlja i okoliša!

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr