Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/18  i 63/ 19), potrebno je (nakon cvatnje) izvršiti prvo tretiranje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja (vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području. Nakon 2-3 tjedno potrebno je isto ponoviti.

Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje obuhvaća zaraženo područje (žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći pripravci: Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Krisant EC, Abanto, Pyregard,  Asset five, Sivanto prime, Direkt green, Mavrik FLO, Flipper, Pirecris, Cypgold , Neemik Ten ili Evure.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Vinogradare također upućujemo da provode  zaštitu svojih nasada protiv  uzročnika peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe  necator), te također sive plijesni (Botritys cinerea).

Prilikom odabira pripravaka (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ) voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Prema  Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

                                                    Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                                     marina.kocijancic@mps.hr