Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i češnjaka

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije dva tjedna (23.5. 2024.), a na mjere usmjerene zaštite lukovičastog povrća upućen je veći broj preporuka počev od mjeseca veljače o.g. (14.2., 18.3., 22.4., 10.5.)!

Protekli svibanj je na području Međimurja ponovno bio iznadprosječno vlažan – kišovit, jer je ukupno mjesečno zabilježeno od 82,8 mm u istočnim dijelovima (npr. mjerni lokalitet Donja Dubrava) do 127,6 mm u zapadnom području Županije (npr. Železna Gora)(na nekim mjestima središnjeg dijela Županije u istom je razdoblju zabilježeno nešto više od 150 mm)! Pritom je mjesečna temperatura zraka u središnjim lokalitetima +2,13°C viša od očekivanog prosjeka (15,3°C)! Zadržavanje vlage na biljnim organima u svibnju je trajalo od 10.005 do 15.835 minuta, a prosječna je vlažnost zraka uz riječne doline dosezala čak 76,94 % (vidi Tablicu 1.)! Veći dio oborina je zabilježen u drugom dijelu mjeseca svibnja, a pritom je u središnjim dijelovima (npr. područje općina Pribislavec, Belica i Podturen) zabilježeno oko 100 mm! Isti trend iznadprosječno vlažnog, toplog i sparnog razdoblja nastavljen je početkom mjeseca lipnja: u prva četiri dana kiša je padala svakodnevno, zadnjih devet dana u količinama od 48,2 mm (Mursko Središće) do 68,8 mm (Donja Dubrava)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lukovičastog povrća tijekom proteklog mjeseca svibnja 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 127,6 mm 10.250 minuta 67,00 % 17,43°C
Mursko Središće 122,2 mm 10.005 minuta 76,94 % 16,86°C
Donja Dubrava 82,8 mm 15.835 minuta 69,54 % 17,45°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

U višegodišnjim prosjecima mjesec lipanj je u godini “najkišovitiji” mjesec! Pritom je vlažnost zraka uz riječne doline povišena, kao i dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima (rosa, magla)! Naredni će dani biti vrući (28-31°C) i vrlo sparni, a tijekom iduća četiri sana su moguće nove oborine lokalnog značaja (naročito 10.6.)!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti lukovičastog povrća u prvom tjednu mjeseca lipnja 2024. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 07.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  22,6 mm 3.520 minuta 73,00 % 19,00°C
Mursko Središće 25,0 mm 2.395 minuta 82,76 % 18,63°C
Donja Dubrava 37,2 mm 3.460 minuta 78,09 % 18,85°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! U proteklom su razdoblju (travanj, svibanj, početak lipnja) zbog iznadprosječnih oborina zabilježeni vrlo povoljni uvjeti za epidemijski razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor). Na netretiranim gredicama proljetnog luka uzgajanog iz lučice tijekom jučerašnjeg je dana očitana zaraza nezaštićenih usjeva plamenjačom na mjestima uz rijeku Muru >85 %!

Tablica 3. Uvjeti zabilježeni tijekom proteklog “proljetnog” razdoblja optimalni za razvoj nekih bolesti lukovičastog povrća (broj optimalnih zaraza uzročnikom bolesti po mjesecima):

Uzročnici bolesti ožujak 2024. travanj 2024. svibanj 2024. lipanj 2024. ukupno
Peronospora destructor 4 6 10 4 24
Botrytis squamosa 2 3 7 3 15
Botrytis cinerea 1 4 2 7
Stemphilium sp. 9 3 14

*izmjereno do 07.6. 2024. u 6.00 sati!

Toplo, sparno i vlažno (rosa, magla) razdoblje tijekom lipanjskog razdoblja pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka: npr. siva plijesan (Botrytis) i purpurna pjegavost luka (Stemphylium) (vidi Tablicu 3.). Sa porastom dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C tržne usjeve luka u narednim danima upozoravamo i na moguće štetne organizme (Thrips).

Ponavljamo preporuku da valja nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice (ili zimskog luka mu vađenju). Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom. Od ostalih uzročnika bolesti s višim temperaturama bilježimo rast opasnosti od purpurne pjegavosti i paleži luka (Stemphylium).

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis spp.) i ljubičaste (purpurne) pjegavosti luka (Stemphylium), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući s porastom temperatura zraka na vrijednosti 28-31°C u narednim danima očekujemo početni razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj purpurne pjegavosti (Stemphylium) i bakterijske truleži glavica luka (Erwinia)! Stoga, u narednim danima preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400-500 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Tržne proizvođače bijelog luka (češnjaka) ponovno obavještavamo da od zadnjeg tjedna travnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia)! Na većini lokaliteta se od sredine proteklog mjeseca na osjetljivim i slabije zaštićenim populacijama zimskog češnjaka se pojavljuje hrđa lišća (Puccinia). Zbog početka vađenja češnjaka više ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja ili primijeniti pripravke koji imaju propisanu kraću karencu (3 dana)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr