Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Zbog najavljenih novih oborina za početak idućeg tjedna u usjevima povrtnih kultura potrebno je provesti zaštitu od bolesti.

U zaštiti krumpira i rajčice od plamenjače (Phytophtora infestans) potrebno je primijeniti jedan od fungicida: ARMETIL 25, RIDOMIL GOLD R, FANTIC A,  REBOOT, GACHINKO; LEIMAY S

U luku protiv plamenjače (Peronospora destructor) primijeniti: RIDOMIL GOLD R; SHIRLAN 500 SC; QUADRIS, ZAFRA AZT250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA.

U grahu protiv bakterioza (Xanthomonas campestris, Pseudomonas spp.) i  antraknoze  (Colletotrichum lindemuthianum) primijeniti pripravke na bazi bakra CHAMPION WG 50,  NEORAM WG, TAZER, AZBANY ili AZTEK 250 SL. Protiv hrđe i antraknoze primijeniti pripravke na osnovi azoksistrobina: ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, SINSTAR, AZTEK 250 SL.

Za preventivnu zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u tikvenjačama do cvatnje primijeniti pripravke na bazi bakra NEORAM WG ili NORDOX 75 WG. Za suzbijanje plamenjače i pepelnice registrirana su i sredstva na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTOFIN.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr