Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih 10 dana  ovisno o lokacijama palo je od 20-60 mm kiše, a na nekim područjima zabilježeno je i olujno nevrijeme sa tučom. Za početak slijedećeg tjedna predviđa se mogućnost pojave lokalnih oborina. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti zaštitu jabuke i kruške protiv bolesti.

Za preventivno suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) možete  primijeniti neki od slijedećih pripravka:

– Na bazi aktivne tvari kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

– Na bazi aktivne tvari ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo ili

– Na bazi aktivne tvari metiram*: Polyram DF ili

*Pripravku Polyram DF ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.

Ukoliko  bi  nasad bio oštećen tučom tada prednost u tretiranju, koje je potrebno obaviti što prije iza tuče, trebalo dati pripravcima na bazi kaptana uz dodatak biostimulatora.

Za preventivno suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo pripravke na bazi sumpora: Cosavet DF, Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 , Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss, Azumo WG, Visul WG.

Na lokacijama gdje imamo jaku pojavu pepelnice mogu se koristiti pripravci sistemičnog djelovanja Luna Experience, Sercadis, Zato 50 WG i sl uz dodatak pripravka na bazi sumpora.

Za sada ne bilježimo veći let let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Pratiti obavijesti radi slijedećeg tretiranja.

Upozoravamo proizvođače da je na nekim lokacijama primijećena pojava crvenog voćnog pauka, tako da je potrebno obaviti pregled i po potrebi tretiranje. Od pripravaka može se koristiti: MILBEKNOCK, APACHE, SHIRUDO, NISSORUN PLUS  i dr te pripravak FLIPPER u ekološkoj.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna