Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Tri puta u proteklom mjesecu svibnju (09.5., 21.5., 28.5.) uputili smo prve upute i upozorenja za usmjerene mjere zaštite cime krumpira, prvenstveno od uzročnika krumpirove plijesni (Phytophthora), koncentrične pjegavosti (Alternaria) i štetnih organizama životinjskog podrijetla (Leptinotarsa).

Protekli svibanj je na području Međimurja ponovno bio iznadprosječno vlažan – kišovit, jer je ukupno mjesečno zabilježeno od 82,8 mm u istočnim dijelovima (npr. mjerni lokalitet Donja Dubrava) do 127,6 mm u zapadnom području Županije (npr. Železna Gora)(na području Belice u istom je razdoblju zabilježeno nešto više od 150 mm)! Pritom je mjesečna temperatura zraka u središnjim lokalitetima +2,13°C viša od očekivanog prosjeka (15,3°C)! Zadržavanje vlage na biljnim organima vinove loze u svibnju je trajalo od 10.005 do 15.835 minuta, a prosječna je vlažnost zraka uz riječne doline dosezala čak 76,94 % (vidi Tablicu 1.)! Veći dio oborina je zabilježen u drugom dijelu mjeseca svibnja, a pritom je u središnjim dijelovima (npr. područje općina Pribislavec, Belica i Podturen) zabilježeno oko 100 mm! Isti trend iznadprosječno vlažnog, toplog i sparnog razdoblja nastavljen je početkom mjeseca lipnja: u prva četiri dana kiša je padala svakodnevno, zadnjih osam dana u količinama od 48,2 mm (Mursko Središće) do 68,8 mm (Donja Dubrava)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira tijekom proteklog mjeseca svibnja 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 127,6 mm 10.250 minuta 67,00 % 17,43°C
Mursko Središće 122,2 mm 10.005 minuta 76,94 % 16,86°C
Donja Dubrava 82,8 mm 15.835 minuta 69,54 % 17,45°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U naredna četiri dana očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje, ali već početkom idućeg tjedna (10.6.) moguće su nove oborine!  Od početka zadnje dekade mjeseca svibnja (21.5.) prvu pojavu simptoma najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora) bilježimo u danima nakon 21. svibnja o.g. (npr. na lokalitetima Orehovica, Belica, Pribislavec) naročito na ranijim sortama krumpira (npr. Riviera, Adora, Sunita, Colomba, Primabella, Labela, Bellarosa)!! Kritična mjesta su depresije ma parcelama gdje se u krumpirištima zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Stoga proizvođačima krumpira u narednom razdoblju preporučujemo svakodnevno pregledavati usjeve i u preporučenim razmacima provoditi mjere zaštite! Jače su osjetljive na raniju pojavu krumpirove plijesni sorte krumpira ranijeg dospijeća i bujnije cime (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa,  Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)!

Tablica 2. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) mjereno od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”):

Razdoblje/Bolest Travanj (IV) Svibanj (V) Lipanj (VI) Ukupno
*Phytophthora 0 26 11 37
**Alternaria 1 26 9 36

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

Zbog toplog, vlažnog i vrlo sparnog razdoblja bilježimo i vrlo povoljne početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), a simptome ove bolesti pronalazimo od kraja mjeseca svibnja (27.5.) (npr. na sorti Arizona)! Pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 35 od početka mjeseca svibnja (vidi Tablicu 2.), a zbog najavljenog vrućeg i sparnog razdoblja u narednih tjedan dana očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo nastaviti redovitu kontrolu zdravstvenog stanja krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije i srednje rane sorte krumpira sa bujnijom cimom (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)!

Preporučujemo istovremeno koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake između aplikacija preporučujemo skratiti na najviše 7-8 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – u tom slučaju skratiti razmake među aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

Stanje u polju: Na pokusnim parcelama u središnjem dijelu Županije gdje se redovito provode tjedne preventivne mjere zaštite, sa 40-ak različitih sorti krumpira (Agrico, HZPC, Europlant) većina sorti je početkom ovog tjedna započela cvatnju (03.6.), te nema znakova uzročnika bolesti. U poljskim mikro-pokusima uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, nakon prvih usmjerenih aplikacija nekoliko sorti krumpira (Esmee, Arizona, Manitou), do jučerašnjeg dana bilježimo pojavu prvih simptoma koncentrične pjegavosti (Alternaria) (na netretiranim biljkama)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!

Zbog toplog razdoblja u zadnjoj dekadi svibnja, u danima nakon 20.5. zabilježena je masovnija aktivnost odraslih oblika prve ili prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa), a nakon 25.5. uočene su pri masovnijoj brijnosti njihove ličinke. Još uvijek preporučujemo nadalje pregledavati njihovu prvu pojavu i veću brojnost, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja. Na nezaštićenom polju na kojem je obavljena sadnja “farmerskog sjemena” ličinke krumpirove zlatice su početkom tjedna (03.6.) uništile >85 % lisne površine!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

Na cimi krumpira bilježimo i prvu pojavu zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Proteklih su godina jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

VAŽNO: Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr