Obavijest poljoprivrednim proizvođačima rajčice

Za pojavu i razvoj  većine gljivičnih bolesti na rajčici odgovara vlažno vrijeme sa lokalnom pojavom oborina. Plamenjači uz vlažno vrijeme pogoduju temperature od 18-22°C , koncentričnoj pjegavosti bolje odgovara duži period sa nešto višim temperaturama nego za plamenjaču, 20-22°C i obilnijim rosama. Sivoj plijesni odgovaraju uvjeti visoke vlažnosti.

Od biljnih bolesti na rajčici bilježimo pojavu  plamenjače (Phytophthora infestans) , koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) , pojava sive plijesni (Botrytis cinerea) u zaštićenom prostoru. Osim navedenih bolesti kod   uzgoja rajčice u zatvorenom prostoru moguća je pojava pepelnica (Leveillula taurica) kao i baršunasta plijesan rajčice (Fulvia fulva). Posljednjih godina javljaju se i problemi sa virozama koje prenose  tripsi ili lisne uši;

( Tomato spotted wilt virus – TSWV, virus bronzavosti rajčice) i dr.

Za preventivno suzbijanje plamenjače te ovisno o dozvoli i druge bolesti (lisne  pjegavosti, bakterioze) dozvolu imaju neki od anorganskih pripravaka na bazi bakra, a protiv pepelnice neki od pripravaka na bazi sumpora čija je primjena moguća nakon samog presađivanja uglavnom prije cvatnje.

U tablici 1. navedena su neka od  organska sredstava koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na rajčici  (provjeriti dozvole ovisno o uzgoju u zaštićenom ili otvorenom uzgoju).

Tablica:

Djelatna tvar Naziv preparata Dozvole za bolesti  Karence /    dani
benalaksil Fantic-A plamenjača 14

3

14

metalaksil Armetil 25 plamenjača 14
metalaksil

 

bakar

 

Ridomil gold R

plamenjača  

3 (zaštićeni prostor)

azoksistrobin Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Sinstar

Calizi

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

3
kalijevi fosfonati

azoksistrobun

Sivar gold plamenjača 1
azoksistrobin

difenkonazol

Ortiva top

 

 

Dynasty

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

koncentrična pjegavost

7
trifloksistrobin tebukonazol Nativo 75 WG pepelnica 3
krezoksim-metil Stroby WG pepelnica 3
metrafenon Vivando pepelnica 3
fluksapiroksad Sercadis pepelnica

alternaria

3
fluksapiroksad

difenconazol

Sercadis plus pepelnica

alternaria

3

 

ciazofamid Ranman top

Chantico

Manamid

Daramur

plamenjača 3
difenkonazol Difcor

Argo

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

7
oiazofamid Daramur plamenjača 3
amisulbrom Gachinko plamenjača 3
oksatiapiprolin Zorvec enicade

Orondis veg

plamenjača 3
ametoktradin Enervin SC plamenjača 1
mandipropamid Revus plamenjača 3
mandipropamid

oksatiapiprolin

 

Orondis ultra    
folpet

bentiavalikarb

Vincare plamenjača 7
fosetil Kilate WG

Kilate WP

Golbex WP

Keyfol WG

Keyfol WP

Golbex WP

plamenjača 3
folpet

dimetomorf

Sphinx exstra 685 WDG plamenjača 7
dimetomorf

ametoktradin

Orvego plamenjača 3
 tetrakonazol Domark ME 40 Pepelnica

barš.plijes

4
oksatiapiprolin Orondis veg plamenjača 3
cimoksanil Curzate 60 WG

Vitene 45 WG

plamenjača 3
propamokarb

cimoksanil

Proxsanil 450 SC plamenjača 3
cimoksanil

zoksamid

Reboot plamenjača 3
amisulbrom Leimay S

Gachinko

plamenjača 2
fenheksamid Teldor SC 500 siva plijesan

bijela trulež

4
fludioksonil Switch 62,5 WG siva trulež

bijela trulež

3
fludioksonil Geoxe Siva plijesan 3
boksalid Signum siva plijesan

pepelnica

3
pirimetanil Pyrus 400 SC

Scala

siva plijesan 3
Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 Serifel Siva plijesan

Koncentrična pjegavost

Nije primjenjivo
Pythium oligandrum, Polyversum siva plijesan Nije primjenjivo
Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 Serenade ASO bakterijska pjegavost

bakterijska palež

fuzarijsko venuće

Nije primjenjivo
Bacillus subtilis soj IAB/BS03 Fungisei Siva plijesan 1
Bacillus pumilus soj QST 2808 Sonata pepelnice 1
narančino ulje Prev -gold štitasti moljci

epelnica, plmenjača

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.01.2024.

Kod uzgoja rajčice na otvorenom od  štetnika moguća je pojava lisnih ušiju (Aphididae), a u zaštićenim prostoru osim lisnih ušij jedan od probleme je  pojava tripsa (Thysanoptera). U zatvorenim prostorima na nekim  lokacijama javlja se  južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta). Mogući su i problemi sa lisnim minerima (Liriomyza spp.), grinjama, sve veći problem su stjenice i kasnije tijekom vegetacije  štitasti moljac.

Lisne uši na rajčici moguće tretirati nekim od slijedećih insekticida pri tome važno je provjeriti dozvole vezane uz uzgoj rajčice (otvoreni ili zaštićeni prostor):  Mospilan 20 SP, Poleci Plus,  ( imaju dozvolu za suzbijanje stjenica), Pirimor 50 , Karate zeon, Cythrin max, Teppeki 500 WG. (posljednja 4 su registrirana i za suzbijanje tripsa). U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje tripsa, štitastih moljaca te lisnih ušiju  Azatin EC, lisne uši i koprivina grinja Flipper.

U prostorima gdje je problem sa južnoameričkim moljcem potrebno je provoditi preventivne mjere koje obuhvaćaju: postavljanje feromonskih , vodenih klopki te crnih ploča koje služe za masovno izlovljavane, postavljanje uređaja i lampi protiv insekata, postavljanje insekt mreža, uklanjanje zaraženih listova i korova, upotreba prirodnih neprijatelja i  provođenje kemijske zaštite nekim od slijedećih sredstva vodeći računa da se radi izmjena aktivnih tvari kod svakog tretmana: Ampligo,  Alverde, Exsalt 25 SC*, Affirma, Voliam targo, Neemazal-T/S , Azatin EC, Neemik teni Lepinox plus (posljednja 4 pripravka dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji i za druge štetnike) dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 30.12.2025.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

                                                              Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                  E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr