Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze tijekom ili krajem cvatnje

Prije dvanaest dana (24.5. 2024.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom cvatnje!

Protekli svibanj je na području vinorodne općine Štrigova ponovno bio iznadprosječno vlažan – kišovit, jer je ukupno mjesečno zabilježeno 127,6 mm! Pritom je mjesečna temperatura zraka +2,13°C viša od očekivanog prosjeka (15,3°C)! Zadržavanje vlage na biljnim organima vinove loze u svibnju je trajalo 10.250 minuta, a prosječna je vlažnost zraka bila 67 %! Veći dio oborina je zabilježen u drugom dijelu mjeseca svibnja (79,0 mm)! Isti trend iznadprosječno vlažnog, toplog i sparnog razdoblja nastavljen je početkom mjeseca lipnja: u prva četiri dana kiša je padala svakodnevno, a tijekom posljednja dva tjedna samo tijekom tri dana u Međimurskom vinogorju nismo bilježili padaline! Zadnjeg tjedna na području Železne Gore zabilježeno je ukupno 56,2 mm kiše!

Toplo i vlažno svibanjsko razdoblje pogodovalo je skrivenom, ali i već vidljivom, razvoju važnijih uzročnika bolesti vinove loze: plamenjače (Plasmopara), sive plijesni (Botrytis) i crne truleži (Guignardia)! U poljskom mikro-pokusu na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon (lokalitet Vučetinec), nakon tri usmjerena suzbijanja dvije dominantne bolesti: plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe) do proteklog se dana (04.6. 2024.) pojavljuju simptomi plamenjače (Plasmopara) i crne truleži (Guignardia) na lišću, te sive plijesni (Botrytis) na cvjetnim organima (na netretiranom dijelu)!

Premda je početak cvatnje vinove loze ove godine počeo 15-ak dana ranije nego protekle 2023., meteorološki uvjeti sa učestalim oborinama posljednjih 10-ak dana ne pogoduju ovom osjetljivom stadiju u vinogradima (mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Železna Gora, u vinskoj sorti Rajnski rizling)!

U naredna pet dana očekujemo vrlo toplo (28-31°C) i sparno razdoblje, ali već početkom idućeg tjedna (10.6.) moguće su nove oborine!

Zdravstveno stanje u nasadima: Ponovno upozoravamo da je opasnost od epidemijskog širenja plamenjače i crne truleži vinove loze tijekom cvatnje vrlo velika! Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu tek sredinom ili u drugoj polovici lipnja! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2023.), pri njihovom izboru preporučujemo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Tijekom ili krajem cvatnje vinograda preporučujemo nastaviti redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju bolju postranu zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Na vinskim sortama i položajima gdje je ranijih godina primijećena rana pojava sive plijesni (Botrytis), moguće je tijekom ili krajem cvatnje planirati primjenu specifičnih pripravaka (botriticidi)!  U cvatnji vinograda ne preporučujemo koristiti bakarne i sumporne pripravke!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije početkom druge dekade proteklog mjeseca travnja (11.4. na lokalitetu Sveti Urban i Trnovčak-Grabrovnik), ali naknadno njihovu kritičnu pojavu tijekom mjeseca svibnja nismo bilježili. Pojava žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) je u dosadašnjem dijelu praćenja zabilježena ulovom samo jednog leptira! Stoga usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje vinograda nismo preporučili provoditi, a masovniju pojavu njihovih ličinki u dosadašnjem dijeli cvatnje nismo zabilježili!

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U mladim nasadima sadnje 2024. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr