Obavijest vinogradarima

U narednom razdoblju je i dalje potrebno intenzivno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea), te obavezno pratiti pojavu američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Za suzbijanje plamenjače vinove loze u uvjetima intenzivnog porasta, nestabilnih vremenskih uvjeta odabrati fungicide sistemičnog djelovanja: Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego,  Momentum trio,  Magma Triple,  Fantic F, Orvego SC, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F,  i dr.

Vremenski uvjeti u  prethodnom razdoblju pogodovali su  razvoju ranog sive plijesni  (Botrytis cinerea)te su u nasadima sa osjetljivim sortimentom kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox) i dr.).

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka preko 80%, temperaturama zraka 20 do 26 C  pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator)

Za suzbijanje preporučamo primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, SukobTalendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr

Praćenjem razvoja ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  utvrđen je  L2 razvojni stadij . Veće temperature zraka koje se najavljuju u narednim danima potaknuti će razvoj ličinki   L3 razvojnog stadija u kojem su ličinke sposobne prenositi fitoplazmu uzročnika zlatne žutice vinove loze, stoga u narednom periodu treba planirati suzbijanje ličinki. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka: Krisant EC, Abanto, Sumialfa 5FL i dr.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018 , NN 63/29219))  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka.  Drugo tretiranje ličinki provodi se 2-3 tjedna nakon prvog.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                              Vesna.bradic@gmail.com