Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za tretiranje nasada vinove loze prošlo je 11 dana. To razdoblje obilježeno je iznadprosječnim količinama oborina. Zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 50 do 122 mm oborina. Najveće količine oborina bilježimo na području Popovače, gdje su neki lokaliteti stradali od tuče. Takve vremenske prilike pogoduju razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), tako da bilježimo veći broj sekundarnih infekcija.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze  u uvjetima intenzivnog porasta i nestabilnih vremenskih uvjeta predlažemo primjenu fungicida sistemičnog djelovanja: Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego, Momentum trio, Magma Triple, Fantic F, Orvego SC, Orondis, Sphinx extra 685 WDG, Metomor F  i dr. U vinogradima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima koji uz sistemičnu komponentu sadrže folpet koji će pridonijeti zacjeljivanju nastalih oštećenja i pozitivno djelovati na smanjenje zaraze sivom plijesni.

Učestale, gotovo svakodnevne oborine, nepovoljno utječu na završetak cvatnje sorata kasnije epohe dozrijevanja i stvaraju se povoljni uvjeti za razvoj sive plijesni  (Botrytis cinerea). Preporučujemo provođenje suzbijanja sive pljesni, osobito u vinogradima koji su stradali od tuče. Za suzbijanje sive plijesni moguća je primjena  botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox i dr.

Sparno vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom zraka preko 80% i temperaturama zraka 20 do 26 °C  pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator).

Za suzbijanje pepelnice preporučamo primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sukob, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF i dr

Za vinograde gdje nije provedeno suzbijanje američkog cvrčka nakon cvatnje ponavljamo obavijest o njegovom suzbijanju.

Suzbijanje američkog cvrčka:

Nakon završetka cvatnje vinove loze u vinogradima potrebno je provesti prvo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi prikazani u tablici 1.

Tablica 1: Insekticidi dopušteni za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK

Aktivna tvar

 

Američki cvrčak

 

Grožđani moljci

MAKSIMALAN BROJ

 TRETIRANJA U SEZONI

SIVANTO PRIME

(flupiradifuron)

+   1X

 

DECIS 2,5 EC

(deltametrin),

CHYTHRIN MAX

(cipermetrin),

CYPGOLD

(cipermetrin)

 

 

 

+

 

 

 

+

1X
SUMIALFA 5 FL

(esfenvalerat)

 

+

 

+

ponavljanje tretmana

sukladno službenim preporukama

MAVRIK FLO

(taufluvalinat)

+   2X
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

 

+

  2X
ASSET FIVE (piretrin),

 

PIRECRIS (piretrin)

+ + 3X
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli) +    

5X

 

 

Pripravci na bazi piretrina i kiseline kalijeve soli dopušteni su u ekološkoj proizvodnji.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 58/23), definirana su zaražena i sigurnosna područja.

Prikaz demarkiranih područja koja uključuju zaraženo i sigurnosno područje dajemo na linku: demarkirana područja u Sisačko-moslavačkoj županiji    

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  

 

 

       Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                                        E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr