Obavijest vinogradarima

Protekle oborine uzrokovale su pogodne uvjete za sekundarne infekcije plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) koje prvenstveno bilježimo na svim praćenim lokalitetima županije (Proložac, Sinj, Trilj, Vrgorac, Naklice, Šolta, Hvar-Vira, Hvar-Ager, Komiža).

Savjetujemo vinogradarima obaviti zaštitu jednim od sistemičnih fungicida: FORUM STAR, MOMENTUM TRIO, ORVEGO SC, ZORVEC VINABEL, PERGADO F, FANTIC F, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr.

Optimalne uvjete za razvoj pepelnice vinove loze (Erisiphe necator) mjerimo na svom agrometeorološkim postajama u Županiji (vlaga zraka u zoni lista preko 50%). Preporučujemo zaštitu izvršiti sistemičnim fungicidima:  CYFLAMID 5 EW, COLLIS SC, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG i dr.

Ekološki proizvođači u zaštiti od plamenjače vinove loze mogu koristiti sredstva na bazi bakra bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION WG 50, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CUPROCAFFARO WP i dr.), a za zaštitu od pepelnice sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.). Vinogradarima savjetujemo oprez pri primjeni sredstva na bazi sumpora, koja na temperaturama preko 28°C mogu izazvati fitotoksičnost. Na lokalitetima na kojima su najavljeni uvjeti visokih temperatura dozvoljeno je sredstvo VITISAN.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Let grozdovih moljaca na opažačkim lokalitetima je ispod gospodarskog praga štetnosti.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze svi posjednici vinove loze uključujući i nezaraženo područje u koje spada Splitsko-dalmatinska županija obavezni su provoditi  kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze.

U nezaraženom području u matičnim nasadima i rasadnicima obavezna mjera je praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka(Scaphoideus titanus) žutim ljepljivim pločama te njegovo suzbijanje ukoliko se utvrdi prisutnost. Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, i dr.

Svim ostalim vinogradarima preporučujemo praćenje američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu (do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

Tihana Pipinić, dipl.ing.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr