Obavijest voćarima

Voćarima koji su pretrpili obilne oborine i tuču u svojim nasadima savjetujemo primjenu fungicida:  Captan  WP 50 ili Kastor u kombinaciji s aminokiselinama koji utječu na zacjeljivanje rana na plodovima  i oštećenja na grančicama.

U  intenzivnim nasadima  jabuka i krušaka u kojima nije bilo tuče savjetujemo  ponoviti zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF( dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.)

U nasadima višnjama i trešnjama  preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) primijeniti Luna experience (K 7 dana). Proizvođači koji su već dva puta koristili ovaj fungicid mogu primijeniti protiv truleži (Monilia fructigena) pripravak Signum.

Proizvođače  šljiva, savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti:  Captan WP 50 ili Kastor, protiv truleži ploda (Monilia fructigena ) primijeniti: Signum, Teldor SC 500, Switch 62.5.

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži).

 

U nasadima lijeske  izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) pripravkom  Signum. Protiv pepelnice  (Phyllactinia corylea) primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF,  Kumulus  DF. Protiv lisnih uši primijeniti  pripravak Scatto ili Decis 100 EC koji djeluju i na ljeskotoča  (Curculio nucum).

 

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr